Το πρώτο πράσινο ομόλογο της Home Invest Belgium
Το πρώτο πράσινο ομόλογο της Home Invest Belgium

Το πρώτο πράσινο ομόλογο της Home Invest Belgium

Το ομόλογο έχει 10ετή διάρκεια και κουπόνι 1,85%.
RE+D magazine
31.01.2022

Η Home Invest Belgium, που δραστηριοποιείται σε ενοικίαση οικιστικών ακινήτων, ολοκλήρωσε την πρώτη της έκδοση πράσινων ομολόγων για το ποσό των €40 εκατ.

Το ομόλογο έχει 10ετή διάρκεια και κουπόνι 1,85%.

Το underwriting του ομολόγου ανέλαβε πλήρως η AG Insurance. Το ομόλογο εκδόθηκε στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος EMTN της εταιρείας και το Πράσινο Οικονομικό Πλαίσιο που υιοθέτησε πρόσφατα η εταιρία.

Τα έσοδα του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την Home Invest Belgium για χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση δραστηριοτήτων που εντάσσονται στη στρατηγική ESG της Home Invest Belgium και πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας, όπως οι επενδύσεις σε βιώσιμα κτίρια, βιώσιμες ανακαινίσεις και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.