Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Re.De-Plan AE Consultants

Πολιτικός Μηχανικός, μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, και μέλος του Συμβουλίου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής 

12 προτάσεις για τα Νέα Επιχειρηματικά Πάρκα

Μερικές προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, από τη νέα, υπό έκδοση έρευνα της διαΝΕΟσις.