Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

ESG για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις

Κάποιοι, εσφαλμένα, θεωρούν ότι τα θέματα ESG, αφορούν μόνο σε δράσεις χορηγιών, εθελοντισμού και προβολής / επικοινωνίας.