Αισιόδοξοι για την οικονομία οι CEOs του κατασκευαστικού κλάδου
Αισιόδοξοι για την οικονομία οι CEOs του κατασκευαστικού κλάδου

Αισιόδοξοι για την οικονομία οι CEOs του κατασκευαστικού κλάδου

Η εμπιστοσύνη, σύμφωνα με έρευνα της KPMG, αυξήθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι.
RE+D magazine
08.03.2024

Σύμφωνα με την έρευνα της KPMG Global Industrial Manufacturing CEO Outlook σε 175 CEOs του κατασκευαστικού κλάδου παγκοσμίως, η εμπιστοσύνη στην οικονομία έχει αυξηθεί κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, προβλέπουν οτι οι διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, θα ομαλοποιηθούν με το κόστος εισροής και μεταφοράς να σταθεροποιείται σταδιακά. 

Τα επιτόκια φαίνεται οτι έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο σταθερότητας ενώ αναμένεται να σημειώσουν πτώση το 2024. 

Όσον αφορά στις προκλήσεις οι CEOs θεωρούν οτι οφείλουν να αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα την ψηφιοποίηση και την ευθυγράμμιση στα ESG κριτήρια. 

Η ψηφιοποίηση και η συνδεσιμότητα προκύπτουν ως οι κυρίαρχες προτεραιότητες για τους CEOs στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τους στόχους της ανάπτυξης. Αυτό μεταφράζεται σε μια αυξημένη υιοθέτηση τεχνολογιών και μοντέλων της Βιομηχανίας 4.0 (I4.0) σε ολόκληρο το φάσμα της βιομηχανίας. 

Σημαντικό είναι ότι το 69% των ερωτηθέντων διευθυντών προσδιορίζει την επένδυση στη δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη ως την πρώτη επενδυτική προτεραιότητα της εταιρείας τους, αποτυπώνοντας μια στρατηγική δέσμευση για την αξιοποίηση της δύναμης των προηγμένων τεχνολογιών.

Επιπλέον, οι επιμέρους παράγοντες του ESG καταλαμβάνουν μια εξέχουσα θέση στην ημερήσια διάταξη των CEO, με πολλούς οργανισμούς να αναγνωρίζουν τον κεντρικό ρόλο τους στην προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων. Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει μια ευρύτερη ευαισθητοποίηση εντός της βιομηχανίας όσον αφορά τη σημασία των βιώσιμων και κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών.

Τα προσεχή χρόνια θα γίνουν μετασχηματισμοί (εξαγορές ή/και συγχωνεύσεις) στον βιομηχανικό κλάδο, στα πλαίσια της προσπάθειας των εταιριών να υλοποιήσουν την μακροχρόνια στρατηγική τους με απώτερο σκοπό να δημιουργήσουν πρόσθετη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφέρει ο Αλέξανδρος Βελδέκης, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα με αφορμή την δημοσίευση της έρευνας. Κρίσιμο για την ανάπτυξη των εταιριών του κλάδου το πόσο γρήγορα θα αντιδράσουν στο σύγχρονο δυναμικό περιβάλλον και θα προλάβουν τις εξελίξεις της αγοράς.