Ακυρώθηκε η αναστολή έκδοσης αδειών σε Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη
Ακυρώθηκε η αναστολή έκδοσης αδειών σε Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Ακυρώθηκε η αναστολή έκδοσης αδειών σε Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

RE+D magazine
15.04.2024

Ακυρώνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η απόφαση του Δημάρχου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με την οποία αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών στον δήμο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΕ, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακύρωσε ήδη τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. 

Συγκεκριμένα, το ΤΕΕ ζήτησε για λόγους ασφάλειας δικαίου καθώς και πρόδηλης εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, είτε να  ανακληθούν από τους ίδιους του Δημάρχους οι αποφάσεις που έχουν λάβει περί αναστολής έκδοσης των οικοδομικών αδειών είτε να ακυρωθούν αυτές οι αποφάσεις από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και ειδικότερα του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ.

 Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προχώρησε ήδη, με την  ΑΠ31984/12-4-2024 απόφασή του σε ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 13289/26.03.2024 «Διαταγής Δημάρχου» του Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης με την οποία δίνεται εντολή προς την Υπηρεσία Δόμησης να απορρίπτεται κάθε αίτηση έκδοσης οικοδομικών αδειών που κάνει χρήση των κινήτρων του ΝΟΚ. 

Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εκφράζοντας την κρατική βούληση και βασιζόμενος στο γράμμα του νόμου, αναφέρει χαρακτηριστικά στην απόφαση ότι: «Η απαγόρευση αυτή είναι μη νόμιμη διότι δεν εδράζεται σε καμία διάταξη νόμου και ως εκ τούτου έρχεται σε προφανή αντίθεση προς την αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση της δημόσιας διοίκησης». Και προσθέτει ότι τα συλλογικά και μονομελή όργανα του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης έχουν «προς την παρούσα απόφαση υποχρέωση συμμόρφωσης χωρίς καθυστέρηση».