Αλλαγές στους όρους διαπραγμάτευσης των μετοχών με διασπορά κάτω του 10%
Αλλαγές στους όρους διαπραγμάτευσης των μετοχών με διασπορά κάτω του 10%
  Data ΧΑ

Αλλαγές στους όρους διαπραγμάτευσης των μετοχών με διασπορά κάτω του 10%

Οι αλλαγές ξεκινούν από την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023.
RE+D magazine
02.03.2023

Τροποποιήσεις σχετικά με τη διαπραγμάτευση μετοχών με διασπορά μικρότερη του 10% ανακοίνωσε η Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 τροποποιούνται:

  • τα όρια διακύμανσης τιμών ορίζονται σε ±10% επί της τιμής εκκίνησης της μετοχής, ανεξαρτήτως: 
  • (i) της διαβάθμισής της σε συναλλακτική βαθμίδα, και 
  • (ii) της ύπαρξης ειδικού διαπραγματευτή,
  • ο προσδιορισμός της τιμής κλεισίματος θα πραγματοποιείται με την Ενισχυμένη Μέθοδο με έλεγχο σημαντικής αξίας συναλλαγών, όπως περιγράφεται στην §2.1.9.2.1 (Γ) του Κανονισμού του Χ.Α.,
  • το στατικό όριο του Αυτόματου Μηχανισμού Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) δεν εφαρμόζεται στις συγκεκριμένες μετοχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση πέρα από τους τακτικούς ελέγχους, οι οποίοι θα διενεργούνται ανά ημερολογιακό τρίμηνο σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, την ανωτέρω ημερομηνία θα εφαρμοστεί έκτακτος έλεγχος που θα διενεργηθεί με στοιχεία διασποράς που θα ληφθούν με ημερομηνία αναφοράς στο κλείσιμο της συνεδρίασης την Πέμπτης, 2 Μαρτίου 2023.