Αλλάζει η σύμβαση παραχώρησης για το Καστέλι
Αλλάζει η σύμβαση παραχώρησης για το Καστέλι

Αλλάζει η σύμβαση παραχώρησης για το Καστέλι

RE+D magazine
22.12.2022

Κατατέθηκε προς κύρωση η νέα συμφωνία που αφορά στην εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, και τις αλλαγές στον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα της περιόδου κατασκευής της Σύμβασης Παραχώρησης του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι.

Οι αλλαγές περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, "Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις" 

Συγκεκριμένα αυξάνονται οι χώροι εξυπηρέτησης κοινού στο κεντρικό κτιρίου του αεροδρομίου από τα 68.000 τετραγωνικά που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, στα 91.000 τμ καθώς και οι χώροι στάθμευσης αεροσκαφών. Οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν αναγκαίες καθώς σύμφωνα με το μοντέλο που έχει κατατεθεί στο υπουργείο, φαίνεται ότι σε βάθος είκοσι πέντε ετών, το Αεροδρόμιο του Καστελίου θα πρέπει να μπορεί να φιλοξενεί δεκατέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες από τα 10 εκατ. για τα οποία αρχικά είχε σχεδιστεί. 

Το κόστος για τις παραπάνω αλλαγές στο σχεδιασμό ανέρχεται σε €105 εκατ. και ανεβάζει την κρατική συμμετοχή στα €385 εκατ.

Επιπλέον αλλάζει το χρονοδιάγραμμα παράδοσης της φάσης μελέτης κατασκευής του έργου παρατείνοντας την συνολική προθεσμία κατά 24 μήνες.