Αναβαθμίζει τον εξοπλισμό του Συστήματος Μεταφοράς ο ΑΔΜΗΕ
Αναβαθμίζει τον εξοπλισμό του Συστήματος Μεταφοράς ο ΑΔΜΗΕ

Αναβαθμίζει τον εξοπλισμό του Συστήματος Μεταφοράς ο ΑΔΜΗΕ

Με την ολοκλήρωση και του δεύτερου κύκλου, συνολικά αναβαθμίζεται το 60% του κύριου εξοπλισμού του Συστήματος Μεταφοράς
RE+D magazine
12.03.2024

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) επιταχύνει την υλοποίηση του Προγράμματος Ανανέωσης Εξοπλισμού στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου που λήγει το 2026, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι η  ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού Συστήματος που έχει αναδειχθεί σε στρατηγική προτεραιότητα για τον ΑΔΜΗΕ, με δεδομένες τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, την αυξανόμενη διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και την επέκταση των νησιωτικών και ηπειρωτικών διασυνδέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Διαχειριστής θα πραγματοποιήσει 1.145 αντικαταστάσεις νευραλγικού εξοπλισμού του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αριθμός τετραπλάσιος σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο.

Ενδεικτικό της σημαντικής επιτάχυνσης των σχετικών έργων είναι ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου Προγράμματος πραγματοποιήθηκαν συνολικά 276 αντικαταστάσεις πρωτεύοντος εξοπλισμού σε διάρκεια 5 ετών ενώ στο σύνολο του 2023, οι αντίστοιχες αντικαταστάσεις ανήλθαν σε 128.

Τα στοιχεία που εντάσσονται στο διευρυμένο Πρόγραμμα υψηλής και υπερυψηλής τάσης (αυτομετασχηματιστές, διακοπτικό υλικό κ.ά.) που θα διαρκέσει έως το 2026 είναι αυτά που έχουν 24 έτη λειτουργίας.

Με την ολοκλήρωση και του δεύτερου κύκλου, συνολικά το 60% του κύριου εξοπλισμού του Συστήματος Μεταφοράς, θα είναι πλήρως αναβαθμισμένο σε ολόκληρη την Ελλάδα με περισσότερες από 1.400 αντικαταστάσεις υφιστάμενων παγίων από εξοπλισμό υπερσύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής απόδοσης λειτουργίας και χαμηλού κόστους περιοδικής συντήρησης.

Με γνώμονα την ενίσχυση της αξιόπιστης λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς και τη θωράκιση του κοινωνικού αγαθού της σταθερής ηλεκτροδότησης, ο ΑΔΜΗΕ μεριμνά επίσης για την αναβάθμιση των μέσων που διαθέτει για την εποπτεία κρίσιμων ηλεκτρικών υποδομών. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Διαχειριστής εγκαθιστά ήδη εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης κύριου εξοπλισμού σε πραγματικό χρόνο (On Line Monitoring Systems - OLMS) καθώς και ειδικό εξοπλισμό για τη βελτίωση των συστημάτων προστασίας των στοιχείων υψηλής και υπερυψηλής τάσης.