Ανοίγει η "ψαλίδα" μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων τον Μάρτιο
Ανοίγει η "ψαλίδα" μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων τον Μάρτιο

Ανοίγει η "ψαλίδα" μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων τον Μάρτιο

Η διαφορά διαμορφώθηκε στο 5,71% από 5,24% που ήταν το Φεβρουάριο.
RE+D magazine
08.05.2024

Ανοιξε η "ψαλίδα" στο επιτοκιακό περιθώριο μεταξύ των χορηγήσεων και των καταθέσεων από τις Ελληνικές τράπεζες τον Μάρτιο σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ειδικότερα, το επιτοκιακό περιθώριο, δηλαδή η διαφορά μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων - χορηγήσεων, διαμορφώθηκε τον Μάρτιο στο 5,71% από 5,24% που ήταν το Φεβρουάριο.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση του μέσου επιτοκίων των νέων δανείων κατά 0,47%, στο 6,24% , ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,53%. Πιο αναλυτικά, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,17%.

Τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 1,77% και 3,22% αντίστοιχα. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,47% και διαμορφώθηκε στο 6,24%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης (0,14%) και διαμορφώθηκε στο 15,18%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 155 μονάδες βάσης (1,55%) και διαμορφώθηκε στο 11,82%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 47 μονάδες βάσης (0,47%) και διαμορφώθηκε στο 5,01%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,74%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 7,69%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,22%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,10%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 23 μονάδες βάσης (0,23%) και διαμορφώθηκε στο 5,41%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,00%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 36 μονάδες βάσης (0,36%) και διαμορφώθηκε στο 6,24%.