Άντλησε €350 εκατ. από το τετραετές ομόλογο η Τράπεζα Πειραιώς
Άντλησε €350 εκατ. από το τετραετές ομόλογο η Τράπεζα Πειραιώς

Άντλησε €350 εκατ. από το τετραετές ομόλογο η Τράπεζα Πειραιώς

Η ζήτηση για τους νέους τίτλους του ομίλου διαμορφώθηκαν στα €700 εκατ.
RE+D magazine
18.11.2022

Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν η διάθεση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (senior preferred) που πραγματοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση των Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, "MREL"), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.  

Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η τράπεζα από περισσότερους από 60 διαχειριστές κεφαλαίων, με τη ζήτηση να ανέρχεται υψηλότερα των €700 εκατ. Περισσότερο από το 60% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Τράπεζα Πειραιώς και τις προοπτικές της. 

Οι UBS Investment Bank και Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησανως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.