Αργεί η ωρίμανση των διαγωνισμών για τις πολεοδομικές μελέτες
Αργεί η ωρίμανση των διαγωνισμών για τις πολεοδομικές μελέτες

Αργεί η ωρίμανση των διαγωνισμών για τις πολεοδομικές μελέτες

Μόλις 7 συμβάσεις για εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων έχουν υπογραφεί με τους Αναδόχους
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
14.06.2023

Μόλις 7 συμβάσεις για εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ) έχουν υπογραφεί με τους Αναδόχους (έως 08.06.2023) επί συνόλου 140 μελετών που έχουν προκηρυχθεί σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος σε απαντητική επιστολή του προς τον Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)

Ο ΣΕΠΟΧ είχε στείλει αίτημα προς τις DG ENV και DG REGIO και το υπουργείο ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην κατάρτιση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. 

Σύμφωνα με τους πολεοδόμους «ενώ ο πρώτος κύκλος πρόσκλησης για την ανάθεση των μελετών άρχισε τον Οκτώβριο του 2021, μέχρι στιγμής κανένα έργο δεν έχει φτάσει στο στάδιο της ολοκλήρωσης και υπογραφής των συμβάσεων εκπόνησης, με εξαίρεση την ανάθεση τριών μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, η εκπόνηση των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει».

Όπως αναφέρει το υπουργείο από συνολικά 227 μελέτες του προγράμματος έχουν προκηρυχθεί μέχρι σήμερα συνολικά 140 μελέτες (62% του συνόλου) καθώς έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθεί η έκδοση του συνόλου των αναγκαίων Υπουργικών αποφάσεων και να οριστεί η αναθέτουσα αρχή (ΤΕΕ).

Από τις 140 προκηρυχθείσες μελέτες, οι 12 πρόκειται να επαναπροκηρυχθούν, δεδομένου ότι αφενός στα Τεύχη των διαγωνισμών (18.08.2021) δεν καθορίζονταν επακριβώς το πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την εκπόνησή τους και αφετέρου οι ιδιαίτερα υψηλές εκπτώσεις των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών δεν διασφάλιζαν την απαιτούμενη ποιότητα του μελετητικού αντικειμένου.

Από τις υπόλοιπες 121 

  • Έχουν αναδειχτεί προσωρινοί Ανάδοχοι για 42 μελέτες
  • Έχει ήδη δοθεί έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) για τη σύναψη συμβάσεων για 5 μελέτες (την 30.05.2023)
  • Έχει ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για 46 μελέτες
  • Για 28 μελέτες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία (αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών)

Επιπλέον έχουν σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Συμβούλιο Έργων και Μελετών Εποπτευόμενων Φορέων του Υπ.Υ.ΜΕ. τα τεύχη διαγωνισμού 75 μελετών για έλεγχο προ της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Τέλος ολοκληρώνεται η σύνταξη των τευχών διαγωνισμού για 12 μελέτες και εντός του μηνός θα τεθούν υπόψη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ για έγκριση, προκειμένου να αποσταλούν εν συνεχεία στο ΤΕΕ και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.