Διαγωνισμός για 4* ξενοδοχείο σε κτίριο του ΕΦΚΑ στην Ομόνοια
Διαγωνισμός για 4* ξενοδοχείο σε κτίριο του ΕΦΚΑ στην Ομόνοια

Διαγωνισμός για 4* ξενοδοχείο σε κτίριο του ΕΦΚΑ στην Ομόνοια

Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
29.07.2022

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του στην Ομόνοια προκειμένου αυτό να λειτουργήσει σαν 4* ξενοδοχείο προκήρυξε ο ΕΦΚΑ

Το ακίνητο ιδιοκτησίας του βρίσκεται στο Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στην διασταύρωση των οδών Σωκράτους 53 και Ζήνωνος δίπλα στα παλιά γραφεία της εφημερίδας "Η Καθημερινή". Το επταώροφο κτίριο, συνολικής επιφάνειας 6.878,37τ.μ. έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, ενώ με ΦΕΚ του 2008 χαρακτηρίστηκε επιπλέον ως μνημείο ως προς το κέλυφος και τα ουσιώδη τυπολογικά και αρχιτεκτονικά του στοιχεία.

Στο κτήριο στεγάζονται σήμερα αρχεία του e-ΕΦΚΑ.

Η διάρκεια εκμίσθωσης θα είναι 35 έτη με δικαίωμα παράτασης για 10 ακόμη έτη.

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης για την λειτουργία του ξενοδοχείου με προδιαγραφές τουλάχιστον 4* σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο με δικές του δαπάνες και θα είναι ελαχίστου ύψους €12.500.00 (προ ΦΠΑ), χωρίς το ποσό αυτό να συμψηφίζεται με κανένα τρόπο με το εκάστοτε καταβαλλόμενο μίσθωμα. 

Οι βασικοί όροι του διαγωνισμου: 

Μηνιαίο μίσθωμα έναρξης του διαγωνισμού: €41.000,00 

Ελάχιστο ποσό επένδυσης: €12.500.000 (προ Φ.Π.Α) 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: δύο μηνιαία μισθώματα έναρξης, ήτοι €82.000 - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης

Εκμίσθωσης: δύο ετήσια μισθώματα - Εγγυητική Επιστολή Υλοποίησης Επενδυτικού Προγράμματος: €625.000

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό και οι Φάκελοι Δεσμευτικής Προσφοράς θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 30η /11/2022 ημέρα Τετάρτη έως 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδας


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ