Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης
Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης

Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης

Προβληματισμός επικρατεί στους επενδυτικούς κύκλους
RE+D magazine
19.09.2022

Σε αδιέξοδο οδηγούν οι οικονομικές προοπτικές και καθιστούν τη λήψη κάθε απόφασης πρόκληση. Οι τρεις κύριες, αλληλένδετες και αντίθετες προκλήσεις, η πολιτική αβεβαιότητα, το κόστος διαβίωσης και το κόστος του χρήματος, οδηγούν αναπόφευκτα στην καθυστέρηση αποφάσεων από μέρους των επενδυτών. Αναμονή και επιφυλακτικότητα επικρατούν στους κύκλους της ακίνητης περιουσίας. Το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης διευρύνεται, καθώς όλες οι αγορές αναπροσαρμόζουν τις τιμές τους.

David Rea, Chief Economist EMEA, JLL


Η αβεβαιότητα παραμένει, ιδιαίτερα σε σχέση με τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά και γύρω από την ανύπαρκτη πολιτική της Κίνας για τον COVID-19 και τη συνεχιζόμενη αναστάτωση στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού. Κάθε μήνας που περνά, οι προβλέψεις για την αύξηση του ΑΕΠ για τις περισσότερες χώρες αναθεωρούνται σταδιακά προς τα κάτω, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να έχει μειώσει τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη για το 2022 και το 2023.

Στην Ευρώπη, ο κίνδυνος να περιορίσει η Ρωσία τις εξαγωγές φυσικού αερίου έχει αυξήσει την πολύ επιζήμια προοπτική του διαμοιρασμού της ενέργειας τον ερχόμενο χειμώνα, ενώ έχει οδηγήσει και σε πολύ υψηλότερες τιμές. Οι χρήστες της βιομηχανίας με υψηλή κατανάλωση ενέργειας είναι πιθανό να επηρεαστούν περισσότερο.

Το κόστος ζωής, ή για τις επιχειρήσεις το κόστος λειτουργίας, επηρεάζεται αρνητικά από την αύξηση των τιμών των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας και των εμπορευμάτων. Μια αργή αντίδραση της κεντρικής τράπεζας είχε ως αποτέλεσμα οι πιέσεις στις τιμές να εξαπλωθούν εκτεταμένα σε όλες τις οικονομίες, αυξάνοντας τον πληθωρισμό. Ο υψηλότερος πληθωρισμός έδωσε στις επιχειρήσεις κάλυψη για να αυξήσουν τις τιμές τους, αλλά ούτε οι τιμές ούτε οι εισροές δεν αυξάνονται τόσο γρήγορα όσο ο γενικός πληθωρισμός.

Εν τω μεταξύ, το κόστος του χρέους ή το κόστος της χρηματοδότησης έχει οδηγήσει τις οικονομίες σε αχαρτογράφητες περιοχές, μετά από περισσότερο από μια δεκαετία φθηνού χρήματος. Ενώ ξεκίνησαν καθυστερημένα, οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες κινούνται επιθετικά. Το χρέος και το κεφάλαιο είναι πλέον ακριβότερα. Οι υψηλότερες αποδόσεις από την προσφορά για κρατικά ομόλογα αποτελούν αντικίνητρο για επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία με μεγαλύτερο κίνδυνο, ειδικά δεδομένης της ολοένα και πιο αβέβαιης προοπτικής.

Επιπλέον, ενώ πολλές οικονομίες αντιμετωπίζουν επιβράδυνση, υπάρχουν λίγες υποκείμενες ευπάθειες που τυπικά θα προκαλούσαν ή θα ενίσχυαν μία ύφεση. 

Η απασχόληση είναι υψηλή, η ανεργία στην Ευρώπη φέτος έφτασε σε ιστορικό χαμηλό και οι μισθοί αυξάνονται γρήγορα, έστω και όχι τόσο γρήγορα όσο ο πληθωρισμός. Η επανείσοδος στα ευρωπαϊκά γραφεία βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από την έναρξη της πανδημίας. Οι ισολογισμοί των νοικοκυριών είναι υγιείς και ισχυρότεροι από πριν την πανδημία, ακόμη και αν έχει δαπανηθεί μεγάλο μέρος των εξαιρετικών αποταμιεύσεων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown.

Τέλος, ενώ ο πληθωρισμός είναι επί του παρόντος υψηλός, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό μακροπρόθεσμα παραμένουν μέτριες και έχουν μειωθεί, λόγω της άμβλυνσης των προοπτικών. Αυτό είναι πιθανό να περιορίσει τον λεγόμενο βρόχο ανατροφοδότησης του ίδιου του πληθωρισμού και να σημαίνει επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ατενίζετε το άμεσο μέλλον με αισιοδοξία.

Πηγή:  JLL