Δίμηνη παράταση για το Θριάσιο ΙΙ
Δίμηνη παράταση για το Θριάσιο ΙΙ

Δίμηνη παράταση για το Θριάσιο ΙΙ

Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
03.01.2024

Δίμηνη παράταση του χρόνου ισχύος της Προσφοράς της κοινοπραξίας «HELLENIC TRAIN-DAMCO (όμιλος Κοπελούζου)», για την παραχώρηση του Θριασίου ΙΙ αποφάσισε στην εκπνοή του 2023 το Υπουργείο Υποδομών.

Η παράταση έως τις 28-02-2024 κρίθηκε αναγκαία προκειμένου ο μοναδικός διεκδικητής του έργου να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα και να ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η κοινοπραξία είχε ήδη μεριμνήσει για την παράταση της ισχύος των δύο εγγυητικών επιστολών της Εθνικής Τράπεζας ποσού €2.500.000 οι οποίες παρατάθηκαν έως 06-04-2024. 

Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης για τη Λειτουργία, Συντήρηση, Εκμετάλλευση, Ολοκλήρωση Μελετών, Κατασκευής Έργων και Προμήθεια Εξοπλισμού του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι.) στο ακίνητο κυριότητας του ΟΣΕ, έκτασης περίπου 1.450 στρεμμάτων

Το ακίνητο – φιλέτο υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών. Το ακίνητο γειτνιάζει με το «Θριάσιο Ι» του οποίου ανάδοχος με σύμβαση παραχώρησης, είναι η ΘΕΚ ΑΕ στην οποία συμμετέχουν η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ο όμιλος Goldair.

Η έκταση αναμένεται να διαμορφωθεί και μετατραπεί, σε μεγάλο logistics center, σύγχρονο κέντρο συνδυασμένων μεταφορών και αποθήκευσης.

Εντός του Χώρου Παραχώρησης υπάρχει και λειτουργεί Σιδηροδρομική Υποδομή και θα παρέχονται υπηρεσίες σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης. 

Για την ολοκλήρωση του συνόλου του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής Θριασίου Πεδίου (Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι.) εκκρεμούν εργασίες κατασκευής κτιρίων και προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει ο Παραχωρησιούχος στο πλαίσιο εκτέλεσης του Τεχνικού Έργου.

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης, περιλαμβανομένης και της περιόδου εκτέλεσης του τεχνικού έργου, ορίστηκε στα 30 έτη. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 696 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 561,04 εκατ. ευρώ).