Δωδέκατη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Δωδέκατη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Δωδέκατη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

RE+D magazine
28.03.2024

Την περίοδο εκτοκισμού του κοινού ομολογιακού δανείου ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 12η Περίοδο Εκτοκισμού από 04.10.2023 έως 04.04.2024 είναι η Τετάρτη 3 Απριλίου 2024, συμφωνα με τους όρους του από 16 Μαρτίου 2018 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.». 

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 12 ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Τρίτη 2 Απριλίου 2024.