Δυο νέες φορολογικές διευθύνσεις από την ΑΑΔΕ
Δυο νέες φορολογικές διευθύνσεις από την ΑΑΔΕ

Δυο νέες φορολογικές διευθύνσεις από την ΑΑΔΕ

RE+D magazine
25.11.2022

Δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις συστήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο της περαιτέρω αναβάθμισης και της διεύρυνσης των ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, από τις 6 Φεβρουαρίου 2023, στη θέση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης συστήνονται δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις:

1. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (ΓΔΦ), και

2. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ).

Τέσσερις νέες διευθύνσεις


Εντός των νέων Γενικών Διευθύνσεων συστήνονται τέσσερις νέες Διευθύνσεις:

– Δύο στη ΓΔΦ, η «Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών» και η «Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών» και

– Δύο στη ΓΔΦΛ, η «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων» και η «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών».
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας

Ειδικότερα, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας ανατίθενται οι κανονιστικές αρμοδιότητες της φορολογικής διοίκησης και συγκεκριμένα οι φορολογικές διαδικασίες και ο επιτελικός σχεδιασμός. Οι υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις είναι:

– Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών

– Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών

– Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας

– Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας

– Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου

– Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων.
Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών

Στη  ανατίθενται οι επιχειρησιακές αρμοδιότητες της φορολογικής διοίκησης και συγκεκριμένα οι φορολογικές λειτουργίες, η επιχειρησιακή απόδοση και η εξυπηρέτηση. Οι υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις είναι:

– Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων

– Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών

– Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης

– Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών.

Καθώς και οι ακόλουθες υπηρεσίες:

– Όλες οι Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες που υπάγονταν στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και

– Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).