Ελληνικές επιχειρήσεις στο στόχαστρο του Halcyon Equity Partners
Ελληνικές επιχειρήσεις στο στόχαστρο του Halcyon Equity Partners

Ελληνικές επιχειρήσεις στο στόχαστρο του Halcyon Equity Partners

Εκπροσωπείται από τους Ελένη Μπαθιανάκη, Λυκούργο Γαλανόπουλο και Γιάννη Μπαθιανάκη
RE+D magazine
20.12.2023

H Halcyon Equity Partners GP S.à r.l. ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του επενδυτικού κεφαλαίου με έδρα το Λουξεμβούργο, Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR, με πρώτο γύρο συγκέντρωσης κεφαλαίων (First Closing) ύψους €115,5 εκατ., σε διάστημα εννέα μηνών και με τελικό στόχο τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση να ανέλθουν σε €160 εκατ., μέχρι τα τέλη του 2024.

Το Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR θα επενδύει σε Ελληνικές, μη εισηγμένες, αναπτυσσόμενες (Mature Scale up and Growth) μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρίες, που διακρίνονται από ανταγωνιστικό επιχειρηματικό μοντέλο, ισχυρές διοικητικές ομάδες και δυνατότητες ανάπτυξης.  

Το Fund θα παρέχει κεφάλαια για νέες επενδύσεις και παράλληλα θα εστιάσει στην εφαρμογή ενός στρατηγικού οδικού χάρτη για τη δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τις ίδιες τις εταιρίες καθώς και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στόχος του Fund είναι να εντοπιστούν επενδυτικές ευκαιρίες που έχουν ως σημείο αναφοράς την καινοτομία και την προοπτική μετασχηματισμού.

Βασική πτυχή της στρατηγικής του Fund είναι η προώθηση ενός σαφώς καθορισμένου πλαισίου ESG, σε όλα τα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας, με δέσμευση στις αρχές των υπεύθυνων και βιώσιμων επενδύσεων. 

Στο Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR, συμμετέχουν ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) .

Η Halcyon Equity Partners GP S.à r.l., λειτουργεί ως ο διαχειριστής (General Partner) του Fund και εκπροσωπείται από τους Ελένη Μπαθιανάκη, Λυκούργο Γαλανόπουλο και Γιάννη Μπαθιανάκη, στελέχη με πολλά έτη εμπειρίας στο χώρο των επενδύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Ελένη Μπαθιανάκη δήλωσε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους επενδυτές μας για την εμπιστοσύνη και την στήριξη στην ομάδα μας. Υπάρχει μια ξεκάθαρη επενδυτική ευκαιρία για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενους τομείς με δυνατότητες διεθνούς ανάπτυξης. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με σημαντικό αναπτυξιακό απόθεμα και οι τωρινές οικονομικές συνθήκες ενισχύουν την εικόνα της ως επενδυτικό προορισμό, στον οποίο είμαστε περήφανοι που μπορούμε να παρέχουμε κεφάλαια τα οποία θα ενισχύσουν περαιτέρω τον παγκόσμιο αντίκτυπο».