Επενδύσεις για επέκταση μονάδων ύψους €40 εκατ. ανακοίνωσε η Flexopack
Επενδύσεις για επέκταση μονάδων ύψους €40 εκατ. ανακοίνωσε η Flexopack

Επενδύσεις για επέκταση μονάδων ύψους €40 εκατ. ανακοίνωσε η Flexopack

Οι επενδύσεις αυτές θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
RE+D magazine
22.05.2023

Επενδύσεις που θα φθάσουν τα €40 εκατ. με σκοπό την επέκταση των παραγωγικών της μονάδων προγραμματίζει η εταιρεία Flexopack έως το 2026.

Οπως δήλωσε η διοίκηση της εταιρείας κατά την ενημέρωση των οικονομικών αναλυτών ο όμιλος εκπονεί το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία του, το οποίο περιλαμβάνει περαιτέρω επέκταση των εγκαταστάσεων στην παραγωγική μονάδα του Κορωπίου (πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις και παράλληλη απόκτηση επιπλέον μηχανολογικού εξοπλισμού), επέκταση στο εργοστάσιο της Πολωνίας, η οποία ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες και κατασκευή νέας μονάδας στην Αυστραλία, με στόχο την μετεγκατάσταση από το μέχρι σήμερα ενοικιαζόμενο χώρο.

Σύμφωνα με την διοίκηση θα συνεχίσει να δίνει μεγάλη προσοχή στο χρηματοοικονομικό μέτωπο, επιβεβαιώνοντας τη μέχρι τώρα πολιτική του ομίλου που θέλει τη χρηματοδότηση των επενδύσεών του να χρηματοδοτείται στο μέγιστο βαθμό από ίδια κεφάλαια. 

Οι επενδύσεις αυτές θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υπογραμμίζει η διοίκηση. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι η διοίκηση της εισηγμένης θα προτείνει στην επικείμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους €0,15 ανά μετοχή.