Επιβεβαίωσε το "σφράγισμα" με ανακοίνωση στο ΧΑΑ η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ
Επιβεβαίωσε το "σφράγισμα" με ανακοίνωση στο ΧΑΑ η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ

Επιβεβαίωσε το "σφράγισμα" με ανακοίνωση στο ΧΑΑ η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ

Το υπόλοιπο τμήμα του ξενοδοχείου λειτουργεί κανονικά.
RE+D magazine
08.04.2024

Η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Υπουργείο Τουρισμού προέβη στις 29.03.2024 σε μερική σφράγιση της ξενοδοχειακής επιχείρησης Coco-mat Athens BC.

Η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Υπουργείο Τουρισμού προέβη στις 29.03.2024 σε μερική σφράγιση της ξενοδοχειακής επιχείρησης Coco-mat Athens BC, που λειτουργεί η μισθώτρια εταιρεία Hotel Cluster ΑΕ στο κτίριο ιδιοκτησίας της Εταιρείας επί της οδού Φαλήρου 5, Κουκάκι, για τους χώρους που βρίσκονται άνωθεν της στάθμης των 24 μέτρων καθώς και του δώματος σύμφωνα με προσωρινή διαταγή του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

Το υπόλοιπο τμήμα του ξενοδοχείου λειτουργεί κανονικά. 

Η Εταιρεία θα αναμένει τις εξελίξεις δεδομένου ότι εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση αναστολής της ανωτέρω μισθώτριας εταιρείας κατά του Υπουργείου Τουρισμού, επί της οποίας αναμένεται το επόμενο διάστημα η έκδοση απόφασης οπότε και θα προβεί σε κάθε ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων της.