Γιατί το 2021 ήταν κομβικό έτος για την Παγκρήτια Τράπεζα
Γιατί το 2021 ήταν κομβικό έτος για την Παγκρήτια Τράπεζα

Γιατί το 2021 ήταν κομβικό έτος για την Παγκρήτια Τράπεζα

Η Τράπεζα μετασχηματίζεται πραγματοποιώντας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 98 εκατ. ευρώ
RE+D magazine
02.08.2022

Ως κομβικό χαρακτηρίζει η διοίκηση της Παγκρήτιας Τράπεζας το 2021 καθώς βελτίωσε σημαντικά τα μεγέθη της και δρομολόγησε τις εξελίξεις για το μετασχηματισμό της.

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας εγκρίθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ενώ η διοίκησή της ανέφερε ότι:

- Το συνολικό Ενεργητικό της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 584 εκ. ευρώ κατά τη διάρκεια της  χρήσης, ή κατά περίπου 27,4%. 
- Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν, την 31/12/2021, σε περίπου 85,1 εκατ. ευρώ. 
- Οι καταθέσεις ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 20%, συγκριτικά με την 31/12/2020 ενώ επιτεύχθηκε αποκλιμάκωση του κόστους των καταθέσεων, η οποία συνεχίζεται και κατά το τρέχον έτος. 
- Οι συνολικές χορηγήσεις, προ προβλέψεων, ξεπέρασαν για το ίδιο διάστημα το 1,7 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 7,5%.
- Οι συσσωρευμένες προβλέψεις σημείωσαν αύξηση κατά 5% και ανήλθαν στα 375 περίπου εκ. ευρώ. 
- Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 10,45%, υψηλότερος κατά 0,37 μονάδες βάσης  από τον ελάχιστο απαιτούμενο 10,09% που έχει ορίσει η ΤΕ.
- Η προ φόρων κερδοφορία ανήλθε σε 5,11 εκ. ευρώ υποπολλαπλάσια  σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Στόχος ο μετασχηματισμός

Όπως σημείωσε η διοίκηση η Τράπεζα μετασχηματίζεται πραγματοποιώντας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 98 εκατ. ευρώ, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες απορρόφησης των εργασιών της HSBC στην Ελλάδα καθώς και της φιλικής συνένωσης με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.  Στόχοι της Τράπεζας με βάση το στρατηγικό της σχέδιο είναι η αύξηση των μεγεθών και η ενίσχυση της θέσης και της κερδοφορίας της. "Επιθυμούμε να γίνουμε η κορυφαία μη συστημική τράπεζα" δήλωσε ο Πρόεδρος της Τράπεζας κ. Δημήτρης Δημόπουλος. Πιο αναλυτικά, ο κ. Δημόπουλος αναφέρθηκε στο μετασχηματισμό του Επιχειρηματικού και Λειτουργικού Μοντέλου, στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των πιστοδοτήσεων σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, στην εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην εστίαση σε κριτήρια ESG, στη συνεχή και στοχευμένη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Τέλος, σχολιάζοντας την τρέχουσα συγκυρία ο κ. Δημόπουλος σημείωσε πως οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις. Ωστόσο, αναφορικά με το γενικότερο οικονομικό κλίμα, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέψει την τρέχουσα ενεργειακή κρίση σε μια ιστορική ευκαιρία και να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.