Η EBRD αποκτά ποσοστό στην GlobalCorp
Η EBRD αποκτά ποσοστό στην GlobalCorp

Η EBRD αποκτά ποσοστό στην GlobalCorp

Στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας περιλαμβάνονται εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα, εξοπλισμός παραγωγής και μηχανήματα κ.ά.
RE+D magazine
17.05.2022

Μια κοινοπραξία επενδυτών που αποτελείται από την Amethis, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την SPE AIF I, LP (SPE Capital) απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στην GlobalCorp for Financial Services S.A.E (GlobalCorp), μια κορυφαία μη τραπεζική χρηματοοικονομική εταιρεία εταιρεία παροχής υπηρεσιών στην Αίγυπτο.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2015 και είναι μια από τις κορυφαίες μη τραπεζική χρηματοοικονομική εταιρεία στην Αίγυπτο που εστιάζει σε λύσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και factoring σε εταιρείες και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας περιλαμβάνουν γραμμές παραγωγής, εξοπλισμό και μηχανήματα, οχήματα και εμπορικά/βιομηχανικά ακίνητα, ενώ το χαρτοφυλάκιο προϊόντων factoring καλύπτει μια σειρά από βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές λύσεις.

Από την ίδρυσή της, η GlobalCorp έχει επεκτείνει πίστωση ύψους 13 δισεκατομμυρίων EGP ($715 εκατ.) σε περισσότερες από 800 συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και factoring, που καλύπτουν πάνω από 30 κλάδους, με το 25% περίπου του χαρτοφυλακίου της να εξυπηρετεί ΜμΕ και πράσινη χρηματοδότηση.

Η εταιρεία ανέλαβε επίσης την πρώτη και μεγαλύτερη κοινοπραξία factoring της Αιγύπτου και ολοκλήρωσε την πρώτη της τιτλοποίηση στα τέλη του 2021.