Η EBRD επενδύει στην έκδοση ομολόγων της Ideal Holding
Η EBRD επενδύει στην έκδοση ομολόγων της Ideal Holding

Η EBRD επενδύει στην έκδοση ομολόγων της Ideal Holding

Με ποσό €15 εκατ. στο πενταετές ομόλογο της εισηγμένης.
RE+D magazine
15.12.2023

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) επένδυσε €15 εκατ. στο πενταετές ομόλογο που εκδόθηκε από την IDEAL Holdings συνολικής αξίας έως €100 εκατ.

Η IDEAL Holdings SA είναι μια ελληνική επενδυτική εταιρεία που ειδικεύεται σε εξαγορές μεσαίας αγοράς και επενδύσεις κεφαλαίου ανάπτυξης και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας εκτείνεται επί του παρόντος σε τρεις τομείς: πολυκαταστήματα (συμπεριλαμβανομένων των εμβληματικών Attica Stores), τεχνολογία πληροφοριών (IT, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και των υπηρεσιών εμπιστοσύνης) και τη μεταποίηση.

Τα έσοδα του ομολόγου θα κατευθυνθούν για την αναχρηματοδότηση ενός δανείου που έχει ληφθεί για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της επιχείρησης πολυκαταστημάτων, την αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού χρέους και την υποστήριξη μελλοντικών εξαγορών.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της EBRD, η IDEAL Holdings έχει δεσμευτεί να επιδιώξει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με δυναμικότητα παραγωγής τουλάχιστον 3 MWp για την κάλυψη μεγάλου μέρους των ετήσιων ενεργειακών αναγκών του κατασκευαστικού της τμήματος.