Η ΕΚΤΕΡ αναλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου του ΓΕΣ
Η ΕΚΤΕΡ αναλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου του ΓΕΣ

Η ΕΚΤΕΡ αναλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου του ΓΕΣ

Η προσφορά ανέρχεται σε €6.082.741,93 πλέον ΦΠΑ 24%.
RE+D magazine
29.03.2024

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ορίζεται ως μειοδότης του διαγωνισμού για την "Κατασκευή κτιρίου Διευθύνσεων Όπλων του ΓΕΣ στο στρατόπεδο Παπάγου".

Η προσφορά του εν λόγω φορέα ανέρχεται στο ποσό των 6.082.741,93 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,30%. Υπενθυμίζεται ότι το έργο αφορά στην κατασκευή πενταώροφου κτιρίου με υπόγειο ισόγειο και δώμα.

Η αρχιτεκτονική πρόταση θα εντάξει το νέο κτίριο στο υπάρχον κτιριακό συγκρότημα γραφείων και υπηρεσιών του ΓΕΣ. Τα δύο κτίρια θα συνδέονται λειτουργικά στον Β΄και Δ΄ όροφο, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη.