Η SIREC ENERGY έκλεισε το δεύτερο "πράσινο" Fund της στα €70 εκατ.
Η SIREC ENERGY έκλεισε το δεύτερο "πράσινο" Fund της στα €70 εκατ.

Η SIREC ENERGY έκλεισε το δεύτερο "πράσινο" Fund της στα €70 εκατ.

Συνολικά το EuSIF θα συμμετέχει σε έργα συνολικής αξίας πέραν των €500 εκατ.
RE+D magazine
14.03.2023

Η Sirec Energy, εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Private Equity), ολοκλήρωσε την 2η και τελική περίοδο διάθεσης όπου άντλησε πρόσθετα κεφάλαια €20 εκατ., του πράσινου επενδυτικού κεφαλαίου που διαχειρίζεται με το όνομα European Sustainable Investments Fund (‘EuSIF’).

To EuSIF επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα σε έργα περιβαλλοντικής αειφορίας και συγκεκριμένα σε έργα ενεργειακής εξοικονόμησης, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και σε έργα κυκλικής οικονομίας. Το EuSIF ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2021 με αρχικό κεφάλαιο €50 εκατ. και έως τώρα έχει επενδύσει σε πλήθος έργων αναβάθμισης Δημοτικού οδοφωτισμού που επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο 70% καθώς και σε έργα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες (net metering) βιομηχανικών κτιρίων. 

Επιπλέον έχει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο υποψηφίων έργων που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση και επανατοποθέτηση στην αγορά ολόκληρων μεγάλων παλαιών εμπορικών κτιρίων, ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών παρκών, έργα αποθήκευσης ενέργειας, έργα διαχείρισης σκουπιδιών, έργα παραγωγής πράσινων υγρών καυσίμων κλπ. 

Συνολικά το EuSIF θα συμμετέχει σε έργα συνολικής αξίας πέραν των €500 εκατ.

Οι επενδυτές του EuSIF είναι όλοι θεσμικοί από Ελλάδα, Ευρώπη και Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Μεγάλα Οικογενειακά Ταμεία καθώς και Κρατικά Ταμεία χωρών του Εξωτερικού. Βασικός επενδυτής μεταξύ αυτών είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση του EuSIF. 

Επιπρόσθετα η Mubadala Investment Company, ένα Κρατικό Ταμείο του Abu Dhabi που διαχειρίζεται συνολικά ένα χαρτοφυλάκιο US $284 δις επένδυσε στο EuSIF στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει με την ΕΑΤΕ για συνεπενδύσεις.