Ισχυρές πιέσεις δέχεται παγκοσμίως η αγορά κατοικίας
Ισχυρές πιέσεις δέχεται παγκοσμίως η αγορά κατοικίας

Ισχυρές πιέσεις δέχεται παγκοσμίως η αγορά κατοικίας

Έλλειψη ακινήτων και ασυμφωνία στις τιμές εμποδίζουν τις συναλλαγές
RE+D magazine
14.06.2023

Οι πιέσεις που αντιμετώπισαν οι αγορές κατά το 2022 επεκτάθηκαν και στο 2023. Η αβεβαιότητα σταμάτησε περαιτέρω τη λήψη αποφάσεων και καθυστέρησε την επενδυτική δραστηριότητα κατά το πρώτο τρίμηνο, καθώς ο επαναπροσδιορισμός των τιμών συνεχίζεται.

Εν μέσω του συνεχιζόμενου κύκλου αύξησης των επιτοκίων, η στενότητα στον τραπεζικό τομέα, που ξεκίνησε στις ΗΠΑ και αργότερα στην Ευρώπη, έφερε πρόσθετη αστάθεια στον δανεισμό ακινήτων. Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν σε αυστηρότερες προδιαγραφές δανεισμού στις περισσότερες αγορές σε όλο τον κόσμο.

Ενώ η εξάρθρωση της αγοράς είναι αυξημένη και η ρευστότητα περιορισμένη, οι αγορές δανεισμού και συναλλαγών παραμένουν ενεργές, αν και οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι στην οικονομία.

Οι προοπτικές των επιμέρους κλάδων παραμένουν μικτές, με τις προτιμήσεις των επενδυτών για αναπτυξιακούς τομείς να ενισχύονται, καθώς αυτοί αναπτύσσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές και μετατοπίσεις χαρτοφυλακίου. Το γεγονός αυτό φέρνει συνεχή εστίαση στους τομείς της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής, καθώς και της διαβίωσης.

Το οικονομικό κλίμα επιβραδύνει τη δραστηριότητα στις κατοικίες

Η επενδυτές συνεχίζουν να στοχεύουν στους τομείς διαβίωσης, οι οποίοι εμφανίζουν ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και ακόμα πιο ισχυρές επιδόσεις που σαν αποτέλεσμα της υποπροσφοράς σε όλους τους τύπους περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, οι μακροοικονομικοί αντίθετοι άνεμοι και η αβεβαιότητα στην αγορά σημαίνουν ότι η σύναψη συμφωνιών παραμένει δύσκολη, με μεγάλες διαφορές μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στις συναλλαγές. Ο όγκος των επενδύσεων μειώθηκε σημαντικά σε όλες τις περιφέρειες το 1ο τρίμηνο, καθώς πολλοί επενδυτές διατήρησαν στάση αναμονής.

Μελλοντικές τάσεις: Η διαρθρωτική υποπροσφορά θα συνεχιστεί

Βραχυπρόθεσμα: Το κόστος κατασκευής παραμένει επίμονα υψηλό, περιορίζοντας την προσφορά νέων κατοικιών σε πολλά μέρη του κόσμου. Ως αποτέλεσμα, η προσφορά νέων κατοικιών συνεχίζει να υπολείπεται αρκετά της παγκόσμιας ζήτησης. Εν τω μεταξύ, οι αυξανόμενοι λογαριασμοί ενέργειας των νοικοκυριών ενισχύουν τη ζήτηση για πιο ενεργειακά αποδοτικά νέα σπίτια προς πώληση και ενοικίαση.

Μακροπρόθεσμα: Η αυξημένη ζήτηση ενοικίων θα παραμείνει χαρακτηριστικό πολλών παγκόσμιων αγορών κατοικιών, λόγω της συνεχιζόμενης αστικοποίησης. Οι παγκόσμιες πόλεις θα αποτύχουν να παραδώσουν τον αριθμό των κατοικιών που απαιτούνται για την κάλυψη αυτής της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης και οι πιέσεις, όσον αφορά την οικονομική προσιτότητα θα θέσουν την ιδιοκτησία κατοικιών πιο μακριά από ένα ολοένα μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας. Αυτό θα στηρίξει τη συνεχιζόμενη μακροπρόθεσμη αύξηση των τιμών των κατοικιών και της αξίας των ενοικίων.

Πηγή: JLL