Ξεκινούν τα έργα στο "ThessINTEC"
Ξεκινούν τα έργα στο "ThessINTEC"

Ξεκινούν τα έργα στο "ThessINTEC"

Το πάρκο αναμένεται να ενισχύσει την εξωστρέφεια και την ικανότητα του να προσελκύει επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας από το διεθνές περιβάλλον.
RE+D magazine
01.05.2024

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει και επισήμως το μεγάλο έργο του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς Thess INTEC.

Σύμφωνα με αποφάσεις που έλαβε το δ.σ. της εταιρείας ανάπτυξης του project κατά τη πρόσφατη συνεδρίασή του, ξεκινούν άμεσα οι πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες όπως κατεδαφίσεις παλαιών κτιρίων, χωματουργικές εργασίες και γενικές επιχώσεις, όπως επίσης και η καταβολή της ιδίας συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο του Thess INTEC, σύμφωνα με την απόφαση του Yπουργείου Ανάπτυξης για την ένταξη του έργου στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Αποφασίστηκε επίσης και η εκλογή του προέδρου του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), Σίμου Διαμαντίδη, ως νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Κατά τη συνεδρίαση έγινε εκτενής συζήτηση για την προσέλκυση και χωροθέτηση μεγάλων υποδομών έρευνας και επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας. 

«Οι παραπάνω αποφάσεις είναι πολύ σημαντικές για την επιτάχυνση του έργου του Thess INTEC σύμφωνα με το  πλαίσιο και τους όρους χρηματοδότησής του και για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και ικανότητας του να προσελκύει επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας από το διεθνές περιβάλλον» υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του ThessINTEC.

Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι του 2020 υπεγράφη το καταστατικό της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) ThessINTEC ΑΕ, στην  οποία μετέχουν τρία Πανεπιστήμια, το Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΤΑ, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ το έργο υποστηρίζουν κατά το στάδιο ωρίμανσης του μέσω Α.Ε. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συνολικά 25 εμβληματικές επιχειρήσεις / χορηγοί. Το 58% των μετόχων είναι του ιδιωτικού και το 42% του δημόσιου τομέα.

Το έργο θα αναπτυχθεί σε δυο φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη χρηματοδοτείται με 20 εκατ. ευρώ από ιδιωτικούς πόρους και με 35 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF). 

Kατά την πρώτη φάση του έργου θα επενδυθούν 50 εκατ. ευρώ για υποδομές και για τα πρώτα κτίρια, ενώ προβλέπεται συμπληρωματική επένδυση 25 εκατ. ευρώ από το ΕΚΕΤΑ και 30 εκατ. ευρώ από το Ισραηλινό Fund. Σε βάθος δεκαετίας οι επενδύσεις προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 500 εκατ. ευρώ. 

Τρεις ζώνες δόμησης 

Το Πάρκο θα περιλαμβάνει τρεις ζώνες δόμησης: 

Στην πρώτη προβλέπονται χρήσεις κατοικίας για τους εργαζόμενους στο πάρκο, εκπαίδευσης (επιτρέπεται μόνο η τριτοβάθμια με λειτουργία ΑΕΙ), διοίκησης, εμπορίου (μόνο εμπορικά καταστήματα) και παροχής προσωπικών υπηρεσιών, γραφείων/κέντρων έρευνας/θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, εστίασης και αναψυκτηρίων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων έως 3,5 τόνων κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, αποθηκών χαμηλής όχλησης, επαγγελματικών εργαστηρίων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης, πράσινων σημείων, χώρων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στη δεύτερη ζώνη, που χαρακτηρίζεται ως τουρισμού- αναψυχής, προβλέπεται να οικοδομηθούν κατοικίες, τουριστικά καταλύματα/ εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής/λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, μικρές και ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικοί χώροι, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, συνεδριακά κέντρα/ χώροι συνάθροισης κοινού, καταστήματα εμπορικά και παροχής υπηρεσιών, γραφεία/ κέντρα έρευνας/θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, εστίαση και αναψυκτήρια και χώροι στάθμευσης. 

Στην τρίτη ζώνη (κοινόχρηστου χώρου πρασίνου), η οποία εκτείνεται κατά μήκος του βόρειου παράκτιου τμήματος του ακινήτου, επιτρέπεται η χρήση «Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο». Στο σύνολο της περιοχής επέμβασης καθορίζεται μέσος συντελεστής δόμησης 0,45 και ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ίσο με 25% επί της συνολικής επιφάνειας της έκτασης, εκ των οποίων ο κοινόχρηστος χώρος για την εξυπηρέτηση αναγκών υπερτοπικής κλίμακας είναι τουλάχιστον 90 στρέμματα.