Με τετραπλάσιες επενδύσεις «απαντά» στο ενεργειακό κόστος η ΕΥΑΘ
Με τετραπλάσιες επενδύσεις «απαντά» στο ενεργειακό κόστος η ΕΥΑΘ

Με τετραπλάσιες επενδύσεις «απαντά» στο ενεργειακό κόστος η ΕΥΑΘ

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εισηγμένης παραμένουν σταθερά στα €91 εκατ.
RE+D magazine
29.09.2022

Πτωτική πορεία ακολούθησαν τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του ομίλου της ΕΥΑΘ ΑΕ στο πρώτο εξάμηνο του 2022, έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος κυρίως λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο στο πρώτο μισό του χρόνου παρουσίασε αύξηση της τάξης του 85%.

Ως αντίβαρο στο ενεργειακό κόστος, αναφέρει η εισηγμένη σε ανακοίνωσή της, θα λειτουργήσει ο τετραπλασιασμός των επενδύσεων της εταιρείας στην τριετία και ο περαιτέρω εξορθολογισμός των δαπανών της, ενώ τονίζεται ότι τα ταμειακά της διαθέσιμα παραμένουν σταθερά και ανέρχονται στα 91 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, με βάση τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών του ομίλου της ΕΥΑΘ ΑΕ, υποχώρησε στο ποσό των 33,8 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο φέτος, έναντι των 34,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο (-3,09%), εξέλιξη που σύμφωνα με την εταιρεία οφείλεται στη μειωμένη κατανάλωση υπηρεσιών οικιακού τιμολογίου.

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των 28,9 εκατ. ευρώ, από 23 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2021 (+25,42%), λόγω της αύξησης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 85%, ενώ το μικτό κέρδος μειώθηκε στα 4,9 εκατ. ευρώ, έναντι των 11,84 εκατ. ευρώ (-58,61%). Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου της ΕΥΑΘ ΑΕ υποχώρησαν στο πρώτο εξάμηνο φέτος στις 564 χιλ. ευρώ, έναντι των 8,5 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώνονταν την 30ή Ιουνίου 2022 στις εννέα χιλιάδες ευρώ, από 5,9 εκατ. Ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3,24 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο φέτος, από 11,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο (-70,79%).

Επενδύσεις σε ΑΠΕ

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι πέτυχε μείωση των ενεργειακών της καταναλώσεων κατά 17,2% και σημειώνει ότι το ποσοστό αυτό αναμένεται να βελτιωθεί εντός του 2022 με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. «Αυτές προβλέπουν, μεταξύ άλλων, αναβάθμιση της επεξεργασίας των λυμάτων, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου στα τέλη του 2022 και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έως το 2024, αξιοποίηση της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και γενικότερα υιοθέτηση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεών μας. Παράλληλα, για τη μείωση του ενεργειακού κόστους υλοποιούνται και επενδύσεις εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού του δικτύου διανομής νερού, με συστήματα αυτοματισμού SCADA», σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ ΑΕ, Άνθιμος Αμανατίδης.

«Κατευθυνόμαστε σε "πράσινες" επενδύσεις και άλλες ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να έχουμε ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και τεχνολογικά αναπτυγμένο εταιρικό οικοσύστημα, χωρίς επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή. Η μείωση των ενεργειακών μας καταναλώσεων βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας, όπως άλλωστε και σε όλες τις εταιρείες παγκοσμίως υπό καθεστώς ενεργειακής κρίσης», συμπληρώνει.

«Σε μία περίοδο αστάθειας και αλεπάλληλων προκλήσεων σε όλα τα επίπεδα, με κατακόρυφη και για την εταιρεία μας άνοδο του ενεργειακού κόστους, υλοποιούμε ένα πολυεπίπεδο πλάνο επενδύσεων με δράσεις κυκλικής οικονομίας και περιορισμού του ενεργειακού μας αποτυπώματος. Υλοποιούμε ενεργειακά αντίβαρα, έχουμε τετραπλασιάσει τις επενδύσεις μας τα τελευταία τρία χρόνια και, βεβαίως, παραμένει ο στόχος μας για μείωση του υδατικού αποτυπώματός μας κατά 20% και του αποτυπώματος άνθρακα κατά 50% ως το 2030», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ ΑΕ, Άγις Παπαδόπουλος.