Με υβριδικό μοντέλο τηλεργασίας το 70% των επιχειρήσεων
Με υβριδικό μοντέλο τηλεργασίας το 70% των επιχειρήσεων

Με υβριδικό μοντέλο τηλεργασίας το 70% των επιχειρήσεων

Το έργο SEVSOCDIAL επικεντρώνεται σε τρεις προκλήσεις.
RE+D magazine
15.11.2022

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η έρευνα που διεξήγαγε ο ΣΕΒ σε περισσότερες από 250 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SEVSOCDIAL για την τηλεργασία.

Οπως αναφέρει ο Σύνδεσμος ποσοστό άνω του 55% των εργασιών μπορούν να εκτελεστούν από απόσταση, περισσότερες από 7 στις 10 επιχειρήσεις εφαρμόζουν, ήδη, υβριδικό μοντέλο τηλεργασίας, και ποσοστό άνω του 60% θεωρεί ότι η τηλεργασία επέδρασε σίγουρα θετικά/μάλλον θετικά στην παραγωγικότητα.

Τα ευρήματα της έρευνας, καθώς και αρκετά άλλα θέματα για την τηλεργασία, θα αποτελέσουν το αντικείμενο του συνεδρίου έναρξης του έργου που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου και θα υπάρξει νέα δημόσια ανακοίνωση για τη συμμετοχή σε αυτό. Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα διατεθεί δημόσια και δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόμενους, ο πρακτικός οδηγός για την τηλεργασία.

Οι προκλήσεις

 

Το έργο SEVSOCDIAL επικεντρώνεται σε τρεις μείζονες προκλήσεις του κοινωνικού διαλόγου που αφορούν:

α) στην προσαρμογή του εθνικού κοινωνικού διαλόγου (διαδικασίες, προτεραιότητα ζητημάτων, μεθοδολογία) στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η τηλεργασία,

β) στην παροχή στήριξης προς τις επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρομεσαίες, για την επιτυχή μετάβαση σε ένα νέο, υβριδικό μοντέλο οργάνωσης της εργασίας και

γ) στην προσαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου στις ειδικές απαιτήσεις που απορρέουν από την τηλεργασία.