Μέχρι τέλος του έτους η καταχώριση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων
Μέχρι τέλος του έτους η καταχώριση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων

Μέχρι τέλος του έτους η καταχώριση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων

Τι προβλέπει η απόφαση που υπογράφει ο Υπ. Ανάπτυξης και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
RE+D magazine
10.05.2022

Επεκτείνεται από τη λήξη της, μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2022, η διαδικασία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων.

Αυτό προβλέπει απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, και η οποία δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

   Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

   'Αρθρο 1

Η προθεσμία της παραγράφου 2, του άρθρου 15, της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση κα ι ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β ́ 2604), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ ' αριθ. 68781/28.06.2019 (Β' 2760) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β' 2604) κοινής υπουργικής απόφασης "Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντ ήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων"», εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων, επεκτείνεται από τη λήξη της μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2022.

 'Αρθρο 2

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η Φ.Α/9.2 Οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινή υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλε ια των ανελκυστήρων» (Β ́ 2604), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.