Μνημόνιο συνεργασίας Quest με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μνημόνιο συνεργασίας Quest με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μνημόνιο συνεργασίας Quest με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η πενταετής συμφωνία επιβεβαιώνει την κοινή τους δέσμευση για ανάπτυξη ενός πλαισίου επιστημονικής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας.
RE+D magazine
26.02.2024

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και ο Όμιλος Quest υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο τη συνεχή ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρηματικότητας.

Η πενταετής συμφωνία συνεργασίας του ΟΠΑ και του Ομίλου Quest, επιβεβαιώνει την κοινή τους δέσμευση για ανάπτυξη ενός πλαισίου επιστημονικής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υπάρχουσες και μελλοντικές προκλήσεις για επιχειρηματικότητα και βιώσιμη οικονομία.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Quest Holdings, μητρικής εταιρείας του Ομίλου Quest κ. Απόστολος Γεωργαντζής, την 21η Φεβρουαρίου 2024.

Ενδεικτικά, το κοινό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει:

  • Συνεργασία για τη δημιουργία Training Academy για τις Εταιρείες του Ομίλου Quest
  • Συνεργασία σε θέματα διασύνδεσης φοιτητών/τριών και αποφοίτων και ερευνητών/τριών με την αγορά εργασίας
  • Συνεργασία σε θέματα έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων/Εργαστηρίων του ΟΠΑ και των εταιρειών του Ομίλου Quest
  • Συνεργασία σε θέματα χρηματοδοτικών ευκαιριών και προγραμμάτων.

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης μετά την υπογραφή του Μνημονίου δήλωσε: «Το ΟΠΑ διευρύνει τις στρατηγικές συνεργασίες του εγκαινιάζοντας μια σειρά δράσεων με έναν Όμιλο ελληνικών εταιριών στον τομέα της Τεχνολογίας. Μέσα από ένα πλαίσιο επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας, προσφέρουμε ευκαιρίες στις φοιτήτριες, στους φοιτητές και στους αποφοίτους μας να ασχοληθούν με θέματα καινοτομίας και εφαρμοσμένης έρευνας. Όπως τρανά επιβεβαιώνει και η έρευνα για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας, το ΟΠΑ προετοιμάζει τους αυριανούς ηγέτες που θα εφαρμόσουν την τεχνογνωσία τους σε τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Quest Holdings κ. Α. Γεωργαντζής συμπλήρωσε: «Ο Όμιλος Quest για περισσότερα από 43 χρόνια, παράγει καινοτόμο αξία στην Ελληνική αγορά, αξιοποιώντας το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας. Σήμερα που οι εξελίξεις, ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας, είναι ραγδαίες, η στενότερη συνεργασία μεταξύ όλων των δυνάμεων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για καινοτομία, πρόοδο και εξέλιξη. Είμαστε βέβαιοι πως το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα με το ΟΠΑ, θα συμβάλλει σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή».