Νέα παρέμβαση του ΣΕΤΕ για τη βραχυχρόνια μίσθωση
Νέα παρέμβαση του ΣΕΤΕ για τη βραχυχρόνια μίσθωση

Νέα παρέμβαση του ΣΕΤΕ για τη βραχυχρόνια μίσθωση

Στόχος του Συνδέσμου η προστασία της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της χώρας.
RE+D magazine
04.11.2022

Επιβολή δημοτικού φόρου, την δυνατότητα στους ΟΤΑ να ορίζουν κάθε χρόνο τον μέγιστο αριθμό ακινήτων που μπορούν να νοικιάζονται με βραχυχρόνια μίσθωση, αυστηροποίηση του καθεστώτος απαλλαγής του ΦΠΑ και παρακράτηση φόρου 5% επί του συνολικού αντιτίμου της μίσθωσης προτείνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) για βελτίωση του πλαισίου βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Συγκεκριμένα ο ΣΕΤΕ, με νέα επιστολή που απέστειλε στον 'Ακη Σκέρτσο, υπουργό Επικρατείας τον Βασίλη Κικίλια, υπουργό Τουρισμού και Θεόδωρο Σκυλακάκη, αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών προτείνει τα εξής:

Πολυκατοικίες διαμερισμάτων

Προτείνεται να προβλεφθεί ρητά πως σε περίπτωση που το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών εκμισθώνεται με βραχυχρόνιες μισθώσεις, τότε αυτό θεωρείται τουριστικό κατάλυμα, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση.


ΦΠΑ

Προτείνεται η απαλλαγή από ΦΠΑ του εισπραττόμενου μισθώματος να περιορίζεται μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι φυσικό πρόσωπο και έχει καταχωρίσει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι δύο (2) ακίνητα στον Α.Φ.Μ. του (εκ των οποίων το ένα από τα δύο ακίνητα θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως ακίνητο στο οποίο ιδιοκατοικεί). Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και σε κάθε περίπτωση που δικαιούχος του εισοδήματος είναι νομικό πρόσωπο, τότε στο εισπραττόμενο μίσθωμα θα πρέπει να επιβάλλεται Φ.Π.Α.


Παρακράτηση φόρου

Προτείνεται να προβλεφθεί η υποχρέωση κάθε ψηφιακής πλατφόρμας να παρακρατά φόρο 5% επί του συνολικού αντιτίμου της βραχυχρόνιας μίσθωσης, τον οποίο θα αποδίδει στη συνέχεια στο Δημόσιο.

Μέγιστος αριθμός ακινήτων που εκμισθώνονται βραχυχρόνια ανά Δήμο

Προτείνεται να παρέχεται το δικαίωμα στους ΟΤΑ Α' βαθμού να ορίσουν, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τους, η οποία θα αιτιολογείται με βάση σχετική επιστημονική μελέτη, το μέγιστο αριθμό ακινήτων που μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης για την περιοχή εντός των ορίων τους.

Επιβολή δημοτικού φόρου

Προτείνεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών να επιβάλλεται φόρος υπέρ των ΟΤΑ Α' βαθμού, ο οποίος θα ισούται με ποσοστό 0,5% επί του αντιτίμου της μίσθωσης και θα αξιοποιείται από τους ΟΤΑ στην κάλυψη των αυξημένων δαπανών καθαριότητας, φωτισμού κ.λπ., που προκαλείται από τη λειτουργία των βραχυχρόνιων μισθώσεων.