Νέος διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ
Νέος διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ

Νέος διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ

Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
27.09.2022

Εγκρίθηκε το Τεύχος Διακήρυξης του νέου ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού στο Θριάσιο Πεδίο, που ανήκει στον ΟΣΕ (Θριάσιο ΙΙ)

Ο διαγωνισμός αφορά τη διαχείριση του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ), μιας έκτασης περίπου 1.450 στρεμμάτων, για 25 χρόνια. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να ολοκληρώσει τα έργα για τον ΕΣΣΣΔΙ, τους χώρους εναπόθεσης φορτίων, χώρους τελωνείου και γραφείων, καθώς και πρόσθετους χώρους αποθήκευσης. Πρόκειται επίσης να αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων γερανογεφυρών για τη φορτοεκφόρτωση των συρμών. 

Ο προηγούμενος διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, καθώς η μοναδική προσφορά που κατέθεσαν η Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και η Damco ήταν εκπρόθεσμη.

Υπενθυμίζεται οτι η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει κοινοτικά κονδύλια που είχαν χορηγηθεί για την ανάπτυξη υποδομών στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ εαν δεν προχωρουσε εγκαίρως στην παραχώρηση του σε ιδιώτες.