Ο Πέτρος Σουρέτης νέο μέλος στο ΔΣ της ΓΕΚ Τέρνα
Ο Πέτρος Σουρέτης νέο μέλος στο ΔΣ της ΓΕΚ Τέρνα

Ο Πέτρος Σουρέτης νέο μέλος στο ΔΣ της ΓΕΚ Τέρνα

Ο κ. Γεώργιος Περδικάρης, μέχρι σήμερα εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει πλέον τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου στην 100% θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε
RE+D magazine
01.12.2022

Αλλαγές στο διοικητικό της συμβούλιο ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ο κ. Γεώργιος Περδικάρης, μέχρι σήμερα εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει πλέον τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου στην 100% θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ενώ θα παραμείνει ως Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος και Σύμβουλος Διοίκησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και ιδίως του Διευθύνοντος Συμβούλου της.

Στην θέση του κ. Περδικάρη στο Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκλέγεται ο κ. Πέτρος Σουρέτης ως νέο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Η εκλογή του κ. Σουρέτη θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

H νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. είναι η εξής:

1. Περιστέρης Γεώργιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Ταμβακάκης Απόστολος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος

3. Γουρζής Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

4. Λαζαρίδου Πηνελόπη, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

5. Μπενόπουλος Άγγελος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

6. Αντωνάκος Δημήτριος, Εκτελεστικό Μέλος

7. Λάμπρου Κωνσταντίνος, Εκτελεστικό Μέλος

8. Μουστάκας Εμμανουήλ, Εκτελεστικό Μέλος

9. Σουρέτης Πέτρος, Εκτελεστικό Μέλος

10. Αφεντούλης Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

11. Apkarian Gagik, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

12. Δεληκούρα Αικατερίνη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος

13. Καπράλος Σπυρίδων, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

14. Σκορδάς Αθανάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

15. Στάικου Σοφία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος