Οι κατά RICS 12 βασικοί δείκτες ESG στις αποτιμήσεις ακινήτων
Οι κατά RICS 12 βασικοί δείκτες ESG στις αποτιμήσεις ακινήτων

Οι κατά RICS 12 βασικοί δείκτες ESG στις αποτιμήσεις ακινήτων

Λίστα δεδομένων που μπορούν να συμπεριληφθούν στους όρους αναφοράς και στις εκθέσεις αποτίμησης.
RE+D magazine
05.03.2024

Το 2022, το RICS ίδρυσε το Leaders' Forum, που αποτελείται από μέλη σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη επενδυτές και τράπεζες, με παρατηρητές την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του ESG στις αποτιμήσεις ακινήτων.

Στόχος του Forum είναι η ενσωμάτωση των απαιτήσεων ESG στις αποτιμήσεις ακινήτων, με βάση πραγματικά, μετρήσιμα δεδομένα.

Η πρωτοβουλία ήρθε ως απάντηση σε μια περιβαλλοντική έκθεση που διαπίστωσε ότι περίπου οι μισοί από τους επαγγελματίες εκτιμητές πιστεύουν ότι τα πράσινα και βιώσιμα ακίνητα παρέχουν premium στην τιμή και στα ενοίκια, έναντι κτιρίων που σχεδιάστηκαν χωρίς να συνυπολογίζουν τις απαιτήσεις ESG. 

Για να βοηθήσει την περαιτέρω εφαρμογή του ESG στην αποτίμηση, το RICS δημοσίευσε μια λίστα δεδομένων που περιλαμβάνει 12 βασικούς δείκτες που μπορούν να συμπεριληφθούν στους όρους αναφοράς και στις εκθέσεις αποτίμησης. 

Η λίστα συνοδεύεται από ένα κείμενο με τίτλο “The future of real estate valuations: the effect of ESG”, όπου περιγράφονται τα αυξημένα premium που παρέχουν στους επενδυτές τα ακίνητα που εστιάζουν στο ESG. 

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, υπάρχουν αρκετά σημαντικά κενά στην ενσωμάτωση του ESG και η εφαρμογή μιας σταθερά ολιστικής προσέγγισης επί του θέματος κρίνεται απαραίτητη.

Η λίστα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας κύριων παικτών της βιομηχανίας, (INREV, EPRA και η EMF), καθώς και διεθνών οργανισμών όπως οι WorldGBC, ULI, WBCSD, ERES. 

Όπως δηλώνει η Gina Ding, RICS Senior Public Affairs Officer Europe και συγγραφέας της λίστας δεδομένων, «Από την έναρξη του Leader’s Forum πριν από ενάμιση χρόνο έως σήμερα, καταφέραμε να ευαισθητοποιήσουμε και να αυξήσουμε την αίσθηση στους εκτιμητές και τους πελάτες ότι βρισκόμαστε σε αυτό το ταξίδι μαζί και ότι οι στόχοι μας είναι κοινοί».

Τέλος, η λίστα περιλαμβάνει υπόμνημα με συγκεκριμένες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπου αναφέρονται οι εθνικοί νόμοι και κώδικες που σχετίζονται με την εφαρμογή στρατηγικών ESG στη χώρα μας. 

Ο κ. Πάνος Χαραλαμπόπουλος, Managing Director της SOLUM Property Solutions, μέλος του RICS Greece Board και Πρόεδρος του ελληνικού Valuation Forum του RICS, δήλωσε «Η σπουδαία πρωτοβουλία του RICS in Europe Leader's Forum "Future of Valuations: The Impact of ESG" στοχεύει να ενσωματώσει τις απαιτήσεις ESG στις εκτιμήσεις και στην διαδικασία εκτίμησης εν γένει. 

Το RICS Ελλάδος υποστήριξε αυτό το κείμενο που προάγει την ηγετική σκέψη και εμπνέει την επαγγελματική κοινότητα, παρέχοντας ένα παράρτημα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία ενώ θα επακολουθήσει και σεμινάριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με στόχο την περαιτέρω εκπαίδευση των μελών του RICS».