Πάνω από €4 δισ. οι συνολικές επενδύσεις σε ΑΠΕ της EDPR
Πάνω από €4 δισ. οι συνολικές επενδύσεις σε ΑΠΕ της EDPR

Πάνω από €4 δισ. οι συνολικές επενδύσεις σε ΑΠΕ της EDPR

Οι ακαθάριστες επενδύσεις ύψους €4,4 δισ. επέτρεψαν στην EDPR να αυξήσει τη διεθνή παρουσία της σε 28 διαφορετικές αγορές μέσω εξαγορών.
RE+D magazine
27.10.2022

Η EDP Renewables, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, συνεχίζοντας να σημειώνει σταθερή ανάπτυξη χάρη στη μεγαλύτερη εγκατεστημένη δυναμικότητα, τη γενικότερη ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ανάκαμψη της μέσης τιμής πώλησης.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ένα EBITDA 1,482 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 416 εκατ. ευρώ. Η EDPR ακολουθεί πιστά το φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξής της χάρη στο ρεκόρ των 4 GW δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι υπό ανάπτυξη σε 15 αγορές σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας στην εταιρεία περαιτέρω τεχνολογική διαφοροποίηση. 

Παράλληλα, οι ακαθάριστες επενδύσεις ύψους 4,4 δισ. ευρώ επέτρεψαν στην EDPR να αυξήσει τη διεθνή παρουσία της σε 28 διαφορετικές αγορές μέσω εξαγορών, όπως αυτή της Sunseap. Επιπλέον, η EDPR κατάφερε να συνεχίσει να παράγει αξία μέσω του προγράμματος εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων, ολοκληρώνοντας τρεις συναλλαγές στην Ισπανία, την Πολωνία και την Ιταλία, οι οποίες συνέβαλαν στη δημιουργία κερδών ύψους 264 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα σημειώνουν επίσης αύξηση λόγω της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και της ενίσχυσης των προϊόντων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτή η εγκατεστημένη ισχύς που φτάνει τα 14,3 GW οδήγησε σε σταθερές λειτουργικές επιδόσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η EDPR έχει καταφέρει να πετύχει 10,8 GW από τον πρόσθετο στόχο των 20 GW που έχει τεθεί για την περίοδο 2021-2025 (άρα το 55% έχει επιτευχθεί), με πάνω από το 40% του στόχου αυτού είτε να έχει ήδη εγκατασταθεί είτε να βρίσκεται υπό κατασκευή. Επιπλέον, η εταιρεία πραγματοποίησε την εναλλαγή των περιουσιακών στοιχείων της νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, με 3,4 δισ. ευρώ από τον στόχο εσόδων ύψους 8 δισ. ευρώ να έχει ήδη επιτευχθεί μέσω συμφωνιών που παράγουν διπλάσια αξία ανά MW σε σύγκριση με αυτήν που είχε τεθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο.  

Σύμφωνα με τον Miguel Stilwell d'Andrade, Διευθύνοντα Σύμβουλο της EDP: «Η EDPR βρίσκεται σε μια εξαιρετικά ισχυρή θέση για να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις που παρουσιάζει η ενεργειακή μετάβαση και έχουμε ήδη επιτύχει το 55% της δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είχαμε θέσει ως στόχο να αναπτύξουμε για την περίοδο 2021-2025. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του τρέχοντος έτους και λαμβάνοντας υπόψη ακόμη και το ασταθές επιχειρηματικό πλαίσιο που διανύει ο τομέας της ενέργειας, καταφέραμε να επενδύσουμε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.»

Οικονομικά Αποτελέσματα

Για τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 το EBITDA της EDPR ανήλθε στα 1,482 δισεκατομμύρια ευρώ (αύξηση 62% σε ετήσια βάση) λόγω των σταθερών αποτελεσμάτων των τομέων δραστηριότητας που υποστηρίζονται από την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος κατά 10% και την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά 14%. Σε άλλα σημεία του ισολογισμού, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν σε 331 εκατ. ευρώ (129 εκατ. ευρώ διαχρονικό κέρδος), τα οποία προήλθαν κυρίως από συναλλαγές εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων που ολοκληρώθηκαν στην Πολωνία, την Ισπανία και την Ιταλία. 

Τέλος, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 416 εκατ. ευρώ (αύξηση 181% διαχρονικά), τα οποία αντισταθμίστηκαν εν μέρει από το υψηλότερο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος, το οποίο αυξήθηκε κατά 296 εκατ. ευρώ (αύξηση 58% διαχρονικά) λόγω του αυξημένου χρέους, της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του κόστους χρέους. Η EDPR είναι αφοσιωμένη όσο ποτέ άλλοτε στο Επιχειρηματικό της Σχέδιο, ενώ συνεχίζει να κατέχει ηγετική θέση στην ενεργειακή μετάβαση στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.