"Πέρασε" από τη Γ.Σ της ΓΕΚΤΕΡΝΑ το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
"Πέρασε" από τη Γ.Σ της ΓΕΚΤΕΡΝΑ το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

"Πέρασε" από τη Γ.Σ της ΓΕΚΤΕΡΝΑ το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Εγκρίθηκε η μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας σε αορίστου χρόνου και η σχετική τροποποίηση του Άρθρου 4 του Καταστατικού.
RE+D magazine
21.10.2022

Το "πράσινο φως" στο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών άναψαν οι μέτοχοι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 20/10.

Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 55.683.681 υπέρ (99,929 % επί των παρισταμένων), 36.748 κατά (0,066 % επί των παρισταμένων) και 2.635 αποχή (0,005 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε τo πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (30,00 €), η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 19η Οκτωβρίου 2024, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση όλων των σχετικών με την ως άνω έγκριση νόμιμων διατυπώσεων.

Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 55.723.064, η μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας σε αορίστου χρόνου και η σχετική τροποποίηση του Άρθρου 4 του Καταστατικού.