Ποιοι παίρνουν την golden visa στην Ελλάδα και πόσοι τελικά μένουν στα ακίνητα
Ποιοι παίρνουν την golden visa στην Ελλάδα και πόσοι τελικά μένουν στα ακίνητα

Ποιοι παίρνουν την golden visa στην Ελλάδα και πόσοι τελικά μένουν στα ακίνητα

RE+D magazine
12.02.2024

Μονοψήφιος είναι ο αριθμός των επενδυτών που κάνουν τελικά χρήση του ακινήτου που αγοράζουν για την Golden Visa στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 1ο Real Estate Conference του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί περίπου 20.000 μόνιμες άδειες διαμονής σε επενδυτές ακινήτων οι οποίες αφορούν αντίστοιχο αριθμό ακινήτων εκ των οποίων ποσοστό μόλις 6% κάνει χρήση του περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε.

Οι εθνικότητες αφορούν κυρίως Τούρκους και Ισραηλινούς, της λεγόμενης μεσαίας τάξης οι οποίοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη περιοχή, δεν αντιλαμβάνονται τις διαβαθμίσεις της ενεργητικής βαθμίδας, αγοράζουν το ακίνητο και στη συνέχεια το εκμισθώνουν σε τρίτους. Από την άλλη πλευρά οι Κινέζοι που τα προηγούμενα χρόνια ήταν "νούμερο 1" ενδιαφερόμενοι επενδυτές προέρχονται κι εκείνοι από την μεσαία τάξη και κατοικούν σε πολύ μικρό ποσοστό.

Οπως δείχνουν τα στοιχεία η δημόσια διοίκηση εμφανίζεται ανεπαρκής στη διαχείριση των αιτήσεων: αν και ο νόμος προβλέπει την ολοκλήρωση εντός διμήνου συνήθως απαιτείται 12μηνο για τη χορήγηση της άδειας. Χωρίς αμφιβολία η κατάθεση της αίτησης ψηφιακά αποτελεί μεγάλη διευκόλυνση αλλά δημιουργεί δυσκολίες η έλλειψη επαρκών κέντρων λήψης βιομετρικών δεδομένων.

Δεδομένου ότι υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός από άλλα κράτη της ΕΕ όπως είναι η Ουγγαρία, οι συνεχείς αλλαγές του ισχύοντος καθεστώτος όπως πρόσφατα τον Αύγουστο 2023 δεν βοηθούν, τουναντίον μάλιστα έχει ελαχιστοποιηθεί το ενδιαφέρον για την άδεια διαμονής στα 50000 ευρώ ενώ προκάλεσε τεχνητή υπερτίμηση στα ακίνητα σε περιοχές όπου ισχύει η άδεια στα 250000.

Σημειώνεται ότι όπως είπαν οι συμμετέχοντες στο συνέδριο η Golden Visa αποτελεί αναπτυξιακό μέτρο εφόσον αφεθεί να λειτουργήσει ελεύθερα και σε σταθερό καθεστώς, απαλειφθούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και επιλυθούν τα φλέγοντα ζητήματα των καθυστερήσεων στα Υποθηκοφυλακεία.