"Πράσινο φως" για ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Μεσσηνία
"Πράσινο φως" για ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Μεσσηνία

"Πράσινο φως" για ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Μεσσηνία

Στην επένδυση θα χορηγηθεί επιχορήγηση ύψους €2,5 εκατ.
RE+D magazine
28.09.2022

Εγκριση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4399/2016 έλαβε μια νέα τουριστική επένδυση στην περιοχή Αμπελιώνας στη Μεσσηνία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η νέα αυτή επένδυση αφορά στην ίδρυση πολυτελούς ξενοδοχείου πέντε αστέρων από την υπό σύσταση επιχείρηση «ABELIONA’S ART HOTEL AE» με δ.τ. «ABELIONA’S NATURE ART HOTEL». 

Το κατάλυμα σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες θα είναι δυναμικότητας 27 δωματίων και 68 κλινών ενώ το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης βρίσκεται στα 4.695.516,53 ευρώ με το συνολικό ενισχυόμενο κόστος να βρίσκεται στα €4.593.776,93.

Σημειώνεται ότι στο επενδυτικό σχέδιο θα χορηγηθεί ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης ύψους €2.546.577,31 ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της ξενοδοχειακής επένδυσης ανέρχονται στις 8,76 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας.