Πρότυπη δίκη για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
Πρότυπη δίκη για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Πρότυπη δίκη για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Στις 13 Ιανουαρίου ορίστηκε η δικάσιμος
RE+D magazine
10.11.2022

Στις 13 Ιανουαρίου 2023 ορίστηκε η δικάσιμος από το Συμβούλιο της Επικρατείας, να συζητηθεί με την διαδικασία της πρότυπης δίκης, εκκρεμής προσφυγή με την οποία ζητείται, κατ' ουσίαν, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος λόγω εκλείψεως των λόγων δημοσίου συμφέροντος για τους οποίους επιβλήθηκε το 2011.

Με την εν λόγω προσφυγή του δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Πουλή προβάλλεται ότι η διατήρηση του τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες για το φορολογικό έτος 2020 είναι αντισυνταγματική (πλήττοντας προφανώς υπέρμετρα και δυσανάλογα τους νεότερους και πιο αδύναμους), καθώς παραβιάζει την αρχή της φορολογικής ισότητας.

H αρμόδια επιτροπή δέχθηκε ότι, πράγματι, με την εν λόγω προσφυγή τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, κρίνοντας ότι το ΣτΕ πρέπει -μέσω της διαδικασίας της πρότυπης δίκης- να (επανα)τοποθετηθεί επί του ζητήματος, εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το τέλος επιτηδεύματος κρίθηκε συνταγματικό με την ΣτΕ Ολ. 2527/2013 και ειδικότερα, εάν εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, τους οποίους εξυπηρετούσε το τέλος επιτηδεύματος κατά το χρόνο της αρχικής θεσπίσεώς του.

ΠΗΓΗ: LAWSPOT