Ψηφιακά η υποβολή δηλώσεων φόρου δωρεάς και γονικής παροχής
Ψηφιακά η υποβολή δηλώσεων φόρου δωρεάς και γονικής παροχής

Ψηφιακά η υποβολή δηλώσεων φόρου δωρεάς και γονικής παροχής

Τι περιλαμβάνει η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.
RE+D magazine
18.11.2022

Μέσω της πλατφόρμας «myPROPERTY» οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αρχικές δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής κινητών και χρημάτων που έχουν συντελεστεί από την 01.01.2022 και μετά, για τις οποίες δεν απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου.