Πώς προχωρά η ανάπλαση Σπηλαίων Διρού Λακωνίας
Πώς προχωρά η ανάπλαση Σπηλαίων Διρού Λακωνίας

Πώς προχωρά η ανάπλαση Σπηλαίων Διρού Λακωνίας

Το έργο προϋπολογισμού €8,5 εκατ. που υλοποιείται από την ΕΤΑΔ και το ΥΠΠΟΑ είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
RE+D magazine
21.03.2022

Τα βήματα για την ανάπλαση των Σπηλαίων Διρού Λακωνίας έδωσε στη δημοσιότητα η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη ύστερα από σχετική ερώτηση του βουλευτή Κυρ. Βελόπουλου.

Οπως ανέφερε η υπουργός η Πράξη με τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη των σπηλαίων και των κτηριακών εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» το 2012 με Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όμως, επειδή δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, με Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» εντάχθηκε στις 2.05.2018 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» η B΄Φάση του, ως έργο-γέφυρα με ημερομηνία προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών την 31–12–2023.

Σημειώνεται ότι η Πράξη υλοποιείται από δύο Φορείς: Την ΕΤΑΔ Α.Ε., η οποία είναι και ο κύριος του έργου, και το ΥΠΠΟΑ, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική αλληλοεξάρτηση στην υλοποίηση των εργασιών.

Τα υποέργα που υλοποιούνται

Συγκεκριμένα έξι Υποέργα υλοποιούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της καθ’ ύλην αρμόδιας Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, ενώ τα υπόλοιπα από την ΕΤΑΔ Α.Ε., ως ακολούθως:

Σε ό,τι αφορά στο ΥΠΠΟΑ, το έργο υλοποιείται μέσω 5 υποέργων, συνολικού προϋπολογισμού 1.544.403,60 €, και αφορά στα εξής:

Υποέργο 1: Καθαρισμός του Σπηλαίου Βλυχάδα από την επιλιθική χλωρίδα. Εκτύπωση πληροφοριακού υλικού και για τα δύο Σπήλαια. Ανάδειξη ανασκαφικής τομής στο σπήλαιο Αλεπότρυπα. Επανέκθεση του Μουσείου. Εξοπλισμός εργαστηρίου και αποθηκών.

Υποέργο 5: Απόσμηση και μικροβιοκτονία με ειδικό αέριο υλικό του χώρου του Σπηλαίου Βλυχάδας.

Υποέργο 6: Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης κλιματικών παραμέτρων.

Υποέργο 7: Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών με ενσωματωμένα φωτιστικά και ειδικών εκθεσιακών κατασκευών για το Μουσείο Αλεπότρυπας.

Υποέργο 8: Προμήθεια σε οπτικοακουστικό υλικό για το Μουσείο Προϊστορίας Σπηλαίων Μάνης.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. υλοποιεί τα υπόλοιπο αντικείμενο του έργου μέσω 4 υποέργων που αφορούν στην α) Ανέγερση νέου κτηρίου για το Μουσείο Προϊστορίας Σπηλαίων Μάνης μετά την κατεδάφιση του υφιστάμενου κτηρίου, β) Παρεμβάσεις στα υφιστάμενα κτήρια εισόδου, γ) Αποκαταστάσεις βελτίωσης διαμορφώσεων, δ) Η/Μ εγκαταστάσεις και ε) Εκσυγχρονισμό υφισταμένου βιολογικού καθαρισμού.

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα όλες τις εργασίες που ήταν ανεξάρτητες από την πορεία των υποέργων της ΕΤΑΔ Α.Ε. και ήταν δυνατό να υλοποιηθούν και εντός των απαιτούμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Οι λοιπές εργασίες της Εφορείας εξαρτώνται από την προηγούμενη ολοκλήρωση άλλων προαπαιτούμενων εργασιών και συγκεκριμένα την ολοκλήρωση του Υποέργου 3, το οποίο υλοποιείται από την ΕΤΑΔ Α.Ε. και αφορά όλες τις οικοδομικές εργασίες του χώρου.