Γραφεία για υβριδική εργασία
Γραφεία για υβριδική εργασία

Γραφεία για υβριδική εργασία

Η JLL διερευνά τους τρόπους δημιουργίας ενός χώρου εργασίας, για ένα παραγωγικό εργατικό δυναμικό
RE+D magazine
01.12.2023

Σε υβριδικά μοντέλα εργασίας, επενδύουν σε μεγάλο βαθμό οι περισσότερες εταιρείες επιθυμώντας να μπεί ένα τέλος στην πλήρως απομακρυσμένη εργασία. Ωστόσο, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικό το μοντέλο της υβριδικής εργασίας, θα πρέπει να συμφωνούν οι ανάγκες του εργοδότη με τις επιθυμίες των εργαζομένων

Σύμφωνα με την έρευνα της JLL “Does hybrid work”, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 20.000 εργαζόμενοι, η υβριδική εργασία είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία. Και αυτός είναι ο λόγος που, σύμφωνα με την JLL, η συνεχής αξιολόγηση της ικανοποίησης των εργαζομένων και η μέτρηση του αντίκτυπου των αλλαγών που εισάγονται είναι το κλειδί για την επιτυχία

Σύμφωνα με την έρευνα καθώς οι εργαζόμενοι στο γραφείο περνούν (και επιθυμούν να περνούν) κατά μέσο όρο 3,1 ημέρες, τη εβδομάδα, η εμπειρία περισσότερων από 200 υπευθύνων λήψης αποφάσεων στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας έδειξε ότι υπάρχουν τρία πράγματα που υιοθετούν τα πιο επιτυχημένα μοντέλα

Πρώτον, επένδυση στο φυσικό χώρο καθώς  οι προσδοκίες των εργαζομένων επηρεάζουν την απόδοση και την παραγωγικότητά τους. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι χώροι γραφείων δεν πρέπει να είναι απλώς τόποι συνάντησης και συλλογικής εργασίας αλλά μέρη που μπορούν να υποστηρίξουν και την εστιασμένη εργασία καθώς και την ιδιωτικότητα. Ως εκ τούτου, επισημαίνει η JLL, είναι σημαντικό να εξισορροπηθούν οι συλλογικές και οι ατομικές ανάγκες, αξιοποιώντας χώρους αφιερωμένους στην ιδιωτικότητα και τη συγκέντρωση.

Ευελιξία στο ωράριο εργασίας στο οποίο  οι εταιρείες ως επί το πλείστον δεν επιβάλλουν σταθερές ημέρες γραφείου αλλά παρακολουθούν τις εργασιακές συνήθειες των εργαζομένων τους και δίνουν τη δυνατότητα στους διευθυντές να οργανώσουν τις ομάδες τους αποτελεσματικά.

Έτσι, οι εταιρείες μπορούν να επιτύχουν πιο ισορροπημένη χρήση του γραφείου και να ενισχύσουν την οργανωτική απόδοση, διευκρινίζοντας τους εσωτερικούς κανόνες σχετικά με την ευελιξία. Αυτό θα βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση της απογοήτευσης του εργατικού δυναμικού και στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την οποία απαιτούν πλέον οι εργαζόμενοι.

Τέλος, ο επανασχεδιασμός του χώρου γραφείων μιας εταιρείας, προκειμένου να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες της, είναι κάτι ακόμα που μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερα αποτελέσματα, όσον αφορά την υβριδική εργασία. Δεδομένου ότι οι εργοδότες αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικές απαιτήσεις για τη μείωση του κόστους και την ενθάρρυνση της παρουσίας στο γραφείο, οι κοινόχρηστοι χώροι θεωρούνται η καλύτερη λύση. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι ξοδεύουν πάνω από το 50% του χρόνου τους στο γραφείο για εργασία που απαιτεί συγκέντρωση. 

Τα γραφεία πρέπει να έχουν την δυνατότητα να υποστηρίζουν την εργασία που απαιτεί συγκέντρωση καθώς και την ομαδική εργασία και τη συνεργασία. Για το σκοπό αυτό, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ενθαρρύνονται να παρακολουθούν και να καταγράφουν τη χρήση του γραφείου τους, να τροποποιούν τη στρατηγική τους και να αποσκοπούν στη διατήρηση μια βέλτιστη εργασιακή εμπειρία.