Σε "ανοιχτή γραμμή" Δομική Κρήτης με Δημήτρη Κούτρα
Σε "ανοιχτή γραμμή" Δομική Κρήτης με Δημήτρη Κούτρα

Σε "ανοιχτή γραμμή" Δομική Κρήτης με Δημήτρη Κούτρα

Η Κρητική εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και πως όταν κλείσει η συμφωνία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό.
RE+D magazine
26.06.2023

Συζητήσεις με τον Δημήτρη Κούτρα επιβεβαιώνει η διοίκηση της εταιρείας Δομικής Κρήτης σε ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα, η Δομική Κρήτης, απαντώντας σε σχετική επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία ζητήθηκε ο σχολιασμός δημοσιεύματος ηλεκτρονικού Τύπου, και σε συνέχεια σχετικής επικοινωνίας με τον βασικό μέτοχό της, κ. Γεώργιο Συνατσάκη, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

α) Ο εν λόγω μέτοχος βρίσκεται όντως σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την κυπριακή εταιρεία ADAMS GROUP Ltd, συμφερόντων του κ. Δημητρίου Κούτρα, για την αγορά από την τελευταία εταιρεία μετοχών του κ. Συνατσάκη στη ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ.

β) Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται μεν σε στάδιο το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί προχωρημένο, πλην όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία και, επομένως, η συμμετοχή της εταιρείας ADAMS GROUP Ltd στο μετοχικό σχήμα της ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ θα εξαρτηθεί από την έκβαση των διαπραγματεύσεων ως προς τα ζητήματα, για τα οποία δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία.

Η Εταιρεία, τηρώντας τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεις και προς προστασία του επενδυτικού κοινού, διαβεβαιώνει ότι αν επιτευχθεί συμφωνία για την πώληση μετοχών από τον κ. Συνατσάκη στην εταιρεία ADAMS GROUP Ltd, ως γεγονότος, η δημοσιοποίηση του οποίου θα αναμενόταν ευλόγως να επηρεάσει την τιμή των μετοχών της, θα προβεί άμεσα στη δημοσιοποίηση του γεγονότος αυτού.