Σε βιομηχανικά ακίνητα του Ην. Βασιλείου επενδύει η M7 Real Estate
Σε βιομηχανικά ακίνητα του Ην. Βασιλείου επενδύει η M7 Real Estate

Σε βιομηχανικά ακίνητα του Ην. Βασιλείου επενδύει η M7 Real Estate

Η εταιρεία λειτουργεί ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων μιας κοινοπραξίας που επενδύει στην εν λόγω περιοχή.
RE+D magazine
18.01.2023

Η M7 Real Estate απέκτησε άλλα επτά βιομηχανικά περιουσιακά στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο για λογαριασμό κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον κλάδο στη Βρετανία.

Οι εξαγορές περιλαμβάνουν δύο βιομηχανικά περιουσιακά στοιχεία μισθωμένα σε διαφορετικούς ενοικιαστές και πέντε αποθήκες με έναν ενοικιαστή συνολικής επιφάνειας 465.000 ποδών. 

Τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται σε βασικές περιφερειακές αγορές σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο όπως το Manchester, το Coventry, το Newcastle-upon-Tyne και το Basildon. 

Οι τελευταίες συναλλαγές αυξάνουν το χαρτοφυλάκιο της κοινοπραξίας σε 22 πάρκα γραφείων, logistics, μικρά βιομηχανικά ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία λιανικής, συνολικής επιφάνειας 1,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών. Σημειώνεται ότι η M7 ενεργεί ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων για το χαρτοφυλάκιο της κοινοπραξίας, το οποίο είναι μισθωμένο κατά 98%.