Σε οικιστικές αναπτύξεις στρέφεται η ΑΒΑΞ
Σε οικιστικές αναπτύξεις στρέφεται η ΑΒΑΞ

Σε οικιστικές αναπτύξεις στρέφεται η ΑΒΑΞ

Παρουσίασε ισχυρά μεγέθη και νέες επενδύσεις για το 2023.
RE+D magazine
15.05.2024

Ισχυρά οικονομικά μεγέθη παρουσίασε ο όμιλος ΑΒΑΞ για το2023 ενώ την ίδια ώρα η στρατηγική του ομίλου εστιάζει σε νέες επενδύσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία οι κατασκευές, οι συμμετοχές και οι νέες επενδύσεις είναι οι δραστηριότητες που αποτελούν τους πυλώνες ανάπτυξης της εταιρίας. Επίσης, αρκετά υψηλό είναι και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ. 

Ειδικότερα, στις κατασκευές, το EBITDA ανήλθε  σε 26,7 εκατ. ευρώ με ενισχυμένο περιθώριο κέρδους 6,2% το 2023 (έναντι 17,6 εκατ. ευρώ με περιθώριο κέρδους 4,7% το 2022). Την ίδια στιγμή,  αυξητική τροχιά ακολουθεί και η λήψη νέων έργων με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων να ξεπερνάει  τα 3 δισ. ευρώ.  Η διοίκηση αναμένει σημαντική άνοδο στις δραστηριότητας του Τομέα, με νέα έργα που ενσωματώνουν διευρυμένα περιθώρια κέρδους.

Στις συμμετοχές, ο όμιλος διατηρεί ισχυρό χαρτοφυλάκιο από το οποίο αναμένονται αποδόσεις. Αναλυτικότερα, οι συμμετοχές σε Παραχωρήσεις (Ολυμπία οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Μορέας, Flyover), ΣΔΙΤ (Διαχείριση Απορριμμάτων Ν.Ηλείας, Αθηναϊκοί Σταθμοί Αυτοκινήτων, Σταθμός Αγίου Νικολάου ΟΛΠ, SalonicaCarPark) και Μαρίνες (Αθηνών, Λεμεσού) αποτιμώνται σε 465 εκατ. ευρώ την τρέχουσα περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τον υπολειπόμενο χρόνο και το χαρακτήρα κάθε σύμβασης. Παρά τη λήξη της Αττικής Οδού (Οκτώβριος 2024) τα αναμενόμενα μερίσματα (nominal) ανέρχονται σε περίπου1,1 δισ. ευρώ, διατηρώντας την μακροχρόνια αξία του χαρτοφυλακίου συμμετοχών του ομίλου. Επίσης, ο ΑΒΑΞ προχωρά στη μεταφορά συμμετοχών προς την 100% θυγατρική «ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις» μαζί με τον συνδεδεμένο τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να γίνει πιο ευκρινής η δομή και η αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων & ΣΔΙΤ του ομίλου.

Στον πυλώνα των νέων επενδύσεων ο όμιλος κινείται σε πολλαπλά μέτωπα:

-προεπιλογή σε διαγωνισμούς 25 έργων ΣΔΙΤ, συνολικoύ προϋπολογισμού 3,5 - 4 δισ. ευρώ
-κατάθεση Πρότυπης Πρότασης για επεκτάσεις Αττικής Οδού, με μορφή παραχώρησης
-μεγαλύτερη ευελιξία στη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων από την ΑΒΑΞ  με στοχευόμενο βαθμό απόδοσης equity IRR μεταξύ 9-14%

Στην Ενέργεια συνεχίζει την πορεία ανάπτυξης της 100% θυγατρικής Ixion Energy με στοχευόμενοequity IRR 10-15% μέσα από:

-νέα έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας
-δημόσιο δίκτυο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων Plug Λειτουργία
-έργα εξοικονόμησης ενέργειας (φωτοβολταϊκά στέγης κτιρίων)
-διαχείριση ενέργειας (trading).

Στον τομέα του RealEstate εστιάζει σε οικιστικές αναπτύξεις με υψηλές στοχεύσεις IRR.