Στα €100 εκατ. τα ίδια κεφάλαια της Intrakat- Τα κυριότερα κατασκευαστικά έργα
Στα €100 εκατ. τα ίδια κεφάλαια της Intrakat- Τα κυριότερα κατασκευαστικά έργα

Στα €100 εκατ. τα ίδια κεφάλαια της Intrakat- Τα κυριότερα κατασκευαστικά έργα

Ο εισηγμένος κατασκευαστικός όμιλος διαθέτει ισχυρό ανεκτέλεστο μεγαλύτερο του €1,1 δισ.
RE+D magazine
29.06.2022

"Σταθερά ανοδική πορεία με έντονο αποτύπωμα σε ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοποίησης με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου έχει επιδείξει την τελευταία 20ετία η Intrakat" σύμφωνα με τον κ. Πέτρο Σουρέτη, Δ/νοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Οπως είπε κατά την διάκρεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ο κ. Σουρέτης σήμερα η Intrakat:

- Έχει ενισχύσει την κεφαλαιακή της δομή με 51 εκατ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαιά της να ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ, ενώ διεύρυνε τη μετοχική της βάση με την είσοδο θεσμικών επενδυτών
- Διαθέτει ισχυρό ανεκτέλεστο μεγαλύτερο του 1,1 δισ ευρώ
- Έχει εισέλθει δυναμικά στην αγορά των ΑΠΕ με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ώριμων έργων
- Έχει προς υπογραφή σημαντικά νέα έργα όπως

 το ΣΔΙΤ Καλαμάτα – Πύλος (40%), προϋπολογισμού €251,8 εκατ.
 την επέκταση της Λεωφ. Κύμης, Αττική Οδός, (25%), προϋπολογισμού €303 εκατ.
 το ΣΔΙΤ ΒΟΑΚ (25%), προϋπολογισμού: €192,5εκατ.
 τα Έργα ΔΕΔΔΗΕ, προϋπολογισμού: €154,7εκατ.
 τα έργα Fraport EASA, προϋπολογισμού: €91εκατ. και το
- Διαθέτει σύγχρονες διοικητικές και λειτουργικές δομές με σαφείς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Σουρέτης δήλωσε: "Εφέτος η ήδη καθαρά διαφαινόμενη αναπτυξιακή δυναμική, θα καταγραφεί στα θετικά αποτελέσματά μας. Η νέα κατασκευαστική αγορά όπως έχει διαμορφωθεί, τα σωστά χρηματοδοτικά εργαλεία, οι καινοτόμες τεχνολογικές πρακτικές, η επέκταση των δραστηριοτήτων μας και το ισχυρό management της Εταιρείας μας, έχουν κάνει την Intrakat παντοδύναμη και έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις".