Στα €319 εκατ. συνολική αξία επενδύσεων της Premia Properties
Στα €319 εκατ. συνολική αξία επενδύσεων της Premia Properties

Στα €319 εκατ. συνολική αξία επενδύσεων της Premia Properties

Η διοίκηση της εταιρείας διερευνά την αγορά για τον εντοπισμό νέων κατάλληλων επενδύσεων, αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση της σύνθεσης και στη διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
RE+D magazine
10.05.2024

Στα €319 εκατ. διαμορφώνεται η συνολική αξία των 53 ακινήτων της Premia Properties το α' τρίμηνο του 2024 στα περίπου 385 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση καταγράφοντας αύξηση κατά 4% σε σχέση με το τέλος του 2023.

Σύμφωνα με την εταιρεία βρίσκονται σε εξέλιξη με ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο εξάμηνο του 2024, η μετατροπή του εμπορικού κέντρου Athens Heart σε πράσινο συγκρότημα γραφείων καθώς και η ανάπτυξη σύγχρονων φοιτητικών εστιών στην Ξάνθη ενώ αποκτήθηκαν δύο νέα επενδυτικά εμπορικά ακίνητα αξίας €1,5 εκατ., και υπογράφηκαν προσύμφωνα πώλησης δύο ακινήτων αξίας €0,6 εκατ. (μη αξιοποιήσιμα οικόπεδα στην Πάρο).

Η εταιρεία είχε το εν λόγω διάστημα αύξηση εσόδων κατά 9% και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 21%, σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2023. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα επηρεαζόμενα από τις χαμηλότερες αναπροσαρμογές επενδύσεων σε εύλογη αξία και το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2023. 

Υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε €148,5 εκατ., τον καθαρό δανεισμό σε €166 εκατ. και το συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου να ανέρχεται σε €364 εκατ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 

Οι προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, ωστόσο το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον είναι ρευστό καθώς εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα εν μέσω υψηλών επιτοκίων και γεωπολιτικών αναταραχών με τους εν εξελίξει πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Στο περιβάλλον που διαμορφώνεται, βασική προτεραιότητα της Διοίκησης παραμένει η συνεπής και αποτελεσματική υλοποίηση του business plan της Εταιρείας. Έμφαση δίδεται στην έγκαιρη ολοκλήρωση των εν εξελίξει έργων και συναλλαγών (Γραφεία ΑΑΔΕ στην Πειραιώς 180, Φοιτητικές εστίες στην Ξάνθη, νέο logistics στον Ασπρόπυργο με μισθωτή την Iron Mountain, Project Skyline) οι οποίες σταδιακά θα ενισχύσουν τις οικονομικές της επιδόσεις.