Στα €700 εκατ. τα νέα δάνεια της Alpha Bank
Στα €700 εκατ. τα νέα δάνεια της Alpha Bank

Στα €700 εκατ. τα νέα δάνεια της Alpha Bank

RE+D magazine
04.08.2022

Τα κέρδη μετά φόρους της Alpha Bank ανήλθαν σε 117,3 εκατ. στο β' τρίμηνο της χρονιάς και 243 εκατ. στο α’ εξάμηνο.

Η τράπεζα κατά το εξεταζόμενο διάστημα πέτυχε να μειώσει τα «κόκκινα δάνεια (ΜΕΑ) σε 8,2%. Μετά από αυτό τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα του Ομίλου, έχουν μειωθεί κατά 89% από το 2017 και πλέον έχουν περιοριστεί σε 3,2 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, η καθαρή πιστωτική επέκταση με νέα υγιή δάνεια έφθασε τα 700 εκατ. ευρώ ενώ τα νέα ΜΕΑ αυξήθηκαν 3%, δηλαδή σε απόλυτα φυσιολογικά και ελεγχόμενα επίπεδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τράπεζας:

  • Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (RotBV) ήταν 8,6% και ο δείκτης κεφαλαίων FL CET111,7%.
  • Η ενσωματωμένη λογιστική αξία της μετοχής είναι στα 2,42 ευρώ.
  • Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NiI) αυξήθηκαν κατά 6,9% σε τριμηνιαία βάση, στα 302,7 εκατ. ευρώ
  • Το κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 94 μονάδες βάσης, (λαμβανομένων υπόψη των ζημιών απομείωσης ύψους 75 εκατ. ευρώ καθώς και των εξόδων διαχείρισης καθυστερήσεων 14 εκατ. ), ενώ, για το εξάμηνο, ανήλθε σε 75 μονάδες βάσης, σε συμφωνία με τον στόχο που είχε τεθεί για το έτος. Οι καθαρές ροές ΜΕΑ παρέμειναν αμετάβλητες κατά δεύτερο τρίμηνο.
  • Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε 117,3 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε 73 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους 6 εκατ. ευρώ, β) των ζημιών απομείωσης ύψους 3 εκατ. ευρώ, γ) την επίπτωση των συναλλαγών ΜΕΑ 214 εκατ. ευρώ, δ) των εσόδων από διακοπείσες δραστηριότητες και άλλες συναλλαγές 217 εκατ. ευρώ και ε) φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω, ύψους 49 εκατ. ευρώ.

Δηλώσεις CEO Β. Ψάλτη

«Ακριβώς έναν χρόνο μετά την παρουσίαση του Στρατηγικού μας Σχεδίου “Project Tomorrow”, η Alpha Bank επέδειξε εξαιρετική αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνοντας όλους τους σχετικούς στόχους. Κατά το α’ εξάμηνο, οι ισχυρές επιδόσεις της Τράπεζας συνεχίστηκαν, με αύξηση των μεγεθών και παράλληλη μείωση του κινδύνου σε βασικούς δείκτες, βελτιώνοντας ουσιαστικά την κερδοφορία, τα εποπτικά κεφάλαια, την ποιότητα των εσόδων και, τελικά, τις προοπτικές ανάπτυξης για το έτος 2022», σημειώνει ο CEO.

«Ως αποτέλεσμα διαδοχικών επιτυχών συναλλαγών, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μειώθηκε στο 8,2%, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις εκτιμήσεις μας. Είναι η πρώτη φορά, μετά από σχεδόν μία δεκαετία, που ο Δείκτης ΜΕΑ του Ομίλου διαμορφώνεται σε μονοψήφιο ποσοστό, μία συντριπτική διαφορά σε σχέση με τις αρχές του 2019, όταν ο αντίστοιχος δείκτης βρισκόταν στο 48,9%.

Η απρόσκοπτη υλοποίηση αυτού του σχεδίου αναδιάρθρωσης συνιστά επιβεβαίωση της ικανότητας και της αποφασιστικότητας της ομάδας μας να φέρνει εις πέρας πολύπλοκους στόχους, ακόμα και κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου απομείωσης των ΜΕΑ υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η τραπεζική μας δραστηριότητα συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, μέσα και από την αυξημένη πιστωτική επέκταση προς τις Επιχειρήσεις, γεγονός που επιτρέπει στην Alpha Bank να επανακτήσει την πρώτη θέση στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Το α’ εξάμηνο, η Τράπεζά μας στήριξε την ελληνική οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους €4 δισ., καταγράφοντας πιστωτική επέκταση της τάξης των €1,7 δισ.

Παράλληλα, η δημιουργία της νέας Alpha Bank συνεχίστηκε με ταχείς ρυθμούς και κατά το α’ εξάμηνο του 2022, καθώς νέες στρατηγικές συμμαχίες υψηλής προστιθέμενης αξίας κεφαλαιοποιούν τη δυναμική του Δικτύου και των Συνεργατών μας. Τον Ιούλιο εγκαινιάσαμε τη συνεργασία μας με τη Nexi, τον κορυφαίο όμιλο τεχνολογιών πληρωμών, με στόχο τον μετασχηματισμό των υπηρεσιών πληρωμών και την παροχή πρωτοποριακών λύσεων στους εμπόρους, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή ψηφιακών πληρωμών στη χώρα μας.

Επίσης, πρόσφατα προχωρήσαμε στην ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή για το Project Skyline, που αφορά στη μεταβίβαση ακινήτων αξίας περί τα €500 εκατ., την αξιοποίηση και τη διαχείριση των οποίων θα αναλάβει η θυγατρική εταιρεία Real Estate του Ομίλου μας.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι διαρθρωτικές αλλαγές στη βάση κόστους μας, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εξοικονόμηση δαπανών ύψους €132 εκατ. Η προσήλωση στην υλοποίηση του σχεδίου μας είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων στο α’ εξάμηνο, και Κέρδη Μετά από Φόρους €243 εκατ., σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους ετήσιους στόχους κερδοφορίας μας.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές, λόγω του συνδυασμού των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία, της αύξησης του ενεργειακού κόστους, του υψηλού πληθωρισμού και των επίμονων συνεπειών της πανδημίας. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα καταγράφει ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού αυτό το καλοκαίρι, με ισχυρές προοπτικές απασχόλησης και θετικές εκτιμήσεις για ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Η Alpha Bank διαδραματίζει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων στην Ελλάδα, γεγονός που μας γεμίζει αισιοδοξία ότι βρισκόμαστε σε ιδανική θέση να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία σε αυτό το περιβάλλον προκλήσεων».