Στα σκαριά νέο Logistic Center στον Ασπρόπυργο από την Trastor
Στα σκαριά νέο Logistic Center στον Ασπρόπυργο από την Trastor

Στα σκαριά νέο Logistic Center στον Ασπρόπυργο από την Trastor

Αγόρασε 30 στρέμματα από τον Παναγιώτη Καρπάθιο
RE+D magazine
27.04.2023

Στην υπογραφή δεσμευτικού προσυμφώνου για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας «ΣΟΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε» (Παναγιώτης Ν. Καρπάθιος) ιδιοκτήτριας οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 30,100 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής, προχώρησε η Trastor

Στο εν λόγω ακίνητο  η ΑΕΕΑΠ πρόκειται να αναπτύξει ένα υπερσύγχρονο κέντρο εμπορικής αποθήκευσης και διανομής, συνολικής επιφάνειας 23,800 τ.μ. περιβαλλοντικά πιστοποιημένο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης.

Η εν λόγω επένδυση θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή του οριστικού συμφωνητικού μεταβίβασης των μετοχών της «ΣΟΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε» μετά την πλήρωση συγκεκριμένων αιρέσεων που προβλέπονται στο σχετικό προσύμφωνο.

Το συνολικό τίμημα για την αγορά των μετοχών της ΣΟΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε» θα ισούται με την αξία της καθαρής θέσης (NAV) της προς απόκτηση εταιρείας, όπως αυτή θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του προσυμφώνου.

Σύμφωνα με Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Τάσου Καζίνου η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί μέρος του επενδυτικού πλάνου ανάπτυξης της Εταιρείας με σκοπό να εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της τουλάχιστον 48.000 τ.μ. νέων αποθηκευτικών χώρων, πιστοποιημένων στη πλειοψηφία τους κατά τα πρότυπα πιστοποίησης LEED.