Στην "Intracom Properties" τα ακίνητα του ομίλου
Στην "Intracom Properties" τα ακίνητα του ομίλου

Στην "Intracom Properties" τα ακίνητα του ομίλου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την απόσχιση του κλάδου των ακινήτων.
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
17.01.2023

Το "πράσινο φως" για την απόσχιση του κλάδου των ακινήτων της άναψε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom.

Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε το από 17.11.2022 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην Εταιρεία, καθώς και των ακινήτων που η Εταιρεία έχει μισθώσει με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, με σύσταση νέας εταιρείας, με την επωνυμία «INTRACOM PROPERTIES».

O κλάδος των ακινήτων της εταιρείας περιλαμβάνει 6 επενδυτικά ακίνητα συνολικής επιφανείας 41.327 τμ. σε οικόπεδα 88.504 τμ. από τα οποία τα τρία ανήκουν στην εταιρεία ενώ τα υπόλοιπα τρία τα κατέχει με μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση. Η εκτιμώμενη αξία των παραπάνω ακινήτων ανέρχεται για μεν τα οικόπεδα σε €18.243.679 εκατ. για δε τα κτίρια σε €27.509.004. Μέρος των ακινήτων ιδιοχρησιμοποιείται και μέρος τους εκμισθώνεται σε τρίτους η σε συνδεδεμένες εταιρείες 

Τα δύο βρίσκονται στο Μαρούσι τα δύο στο Μαρκόπουλο και από  ένα στην περιοχή των ελληνορώσων και στην Ξάνθη

Συγκεκριμένα το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει αυτοτελές κτίριο γραφείων στους Ελληνορώσους επιφανείας 6.800 τ.μ. και αξίας €14 εκατ., 3 γραφεία στη Λ. Κηφισίας 64 στο Μαρούσι (εκμισθωμένα στο Ίδρυμα Κόκκαλη, στη Sportnews και στην Trade Estates του ομίλου Φουρλή), και ένα ακόμα στην περιοχή (συνολικής αξίας €3,6 εκατ. ), βιομηχανικό ακίνητο στην Ξάνθη επιφανείας 3.000 τ.μ. αξίας άνω του €1,5 εκατ. και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Παιανία και στο Μαρκόπουλο, επιφάνειας περίπου 27.000 τ.μ. και 2.600 τ.μ. αντίστοιχα. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επιπλέον το Καταστατικό της νέας ανώνυμης εταιρείας και αποφάσισε την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς τον κ. Δημήτριο Χρ. Κλώνη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Intracom, ως εκπρόσωπο της Εταιρείας, για να υπογράψει τη Συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, δήλωση, αίτηση, βεβαίωση κ.λ.π. και να προχωρήσει σε κάθε αναγκαία ή επιθυμητή ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω Διάσπασης και σύσταση νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν διορθώσεων της Συμβολαιογραφικής Πράξης Διάσπασης.